nieuws

Bijdrage transformaties moet niet worden overdreven

bouwbreed 5

Bijdrage transformaties moet niet worden overdreven

De woningbehoefte kan niet door transformatie van bestaand vastgoed worden bevredigd. Ook kleinschalige uitleg in stedelijke regio’s is nodig, vinden de wethouders van de 32 grote steden (G32) en een aantal marktpartijen in een gezamenlijke woonvisie.

“De stedelijke woonopgave kan onmogelijk alleen binnen de huidige stedelijke contouren worden opgelost. Overal vasthouden aan rode contouren werkt averechts”, vindt praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw. De woonvisie is het resultaat van rondetafelgesprekken met G32-wethouders en bestuursvoorzitters van ontwikkel- en bouwbedrijven.

Volgens de partijen is de woonopgave “fors en urgent”. Tot 2030 is er nog een toevoeging aan de woningvoorraad nodig van tussen een half en één miljoen nodig. Partijen willen meer kijken naar stedelijke regio’s dan naar geïsoleerde steden. Daarbij zijn de verschillen tussen regio’s groot.

“In de meeste stedelijke groeiregio’s is stevig transformeren en bijbouwen noodzakelijk. De bijdrage van transformaties moet wel realistisch worden ingeschat en niet worden overdreven”, aldus de visie.

Partijen erkennen dat het aantrekkelijk houden en verduurzamen van de bestaande voorraad een grote opgave is. Daarin past dat corporaties de mogelijkheid moeten hebben te investeren in leefbaarheid in wijken.

Reageer op dit artikel