nieuws

Amsterdam zet in op meer circulair slopen

bouwbreed Premium 115

Amsterdam gaat inzetten op ‘circulair slopen’, zo heeft de gemeenteraad besloten in reactie op een motie van GroenLinks. Geschikte bouwmaterialen uit gesloopte gebouwen moeten zoveel als mogelijk worden hergebruikt.

Circulair slopen betekent in de ogen van de GroenLinks-fractie dat als een gebouw tegen de vlakte gaat, zoveel mogelijk materiaal uit het gebouw wordt teruggewonnen en hergebruikt. “Dat bespaart materiaal, vermindert CO 2en creëert ook nog banen”, aldus raadslid Jasper Groen.

Volgens Groen is de bouwsector nog behoudend. “Op dit moment wordt bij sloop het bouwpuin nog al te vaak gewoon afgevoerd en gestort of verbrand. In het beste geval wordt een deel van het materiaal gerecycled. Vanuit oogpunt van duurzaamheid maar vaak ook in financieel opzicht, is het echter veel gunstiger zoveel mogelijk materiaal ongeschonden uit het gebouw te halen. Daarna kan het, eventueel nadat het materiaal is gerepareerd en opgeknapt, worden hergebruikt in de bouw. Het slopen en opknappen is arbeidsintensiever dan traditioneel slopen en zorgt dus voor werkgelegenheid.”

In Rotterdam heeft een proefproject volgens Groen bewezen dat het kan. “De sloopkosten lagen weliswaar 15 procent hoger, maar dat werd terugverdiend door lagere puinstortkosten en hergebruik.”

Sloopkader

Circulair bouwen vindt volgens de Amsterdamse GroenLinks-fractie nog te weinig navolging. Het vergt goede planning en meerdere partijen die eraan gecommitteerd zijn. Gemeenten en corporaties kunnen daarin een belangrijke rol vervullen. Daarom heeft GroenLinks voorgesteld om in het ‘Sloopkader’ van de gemeente en de bijbehorende werkinstructies voor ambtenaren op te nemen dat voortaan altijd moet worden gestreefd naar circulair slopen.

In de toekomst zal GroenLinks ook nog voorstellen doen voor het inrichten van grondstoffendepots, een ‘circulaire bouwmarkt’ en andere maatregelen die circulair bouwen bevorderen.

Reageer op dit artikel