nieuws

Almere trekt lokale bouwer voor

bouwbreed 33

Almere trekt lokale bouwer voor

Almere heeft afgelopen week nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid ingevoerd. Meest in het oog springend is de keus om lokale bouwers en ondernemers voorrang te geven.

De gemeente richt hiervoor een online database lokale ondernemers (DLO), waarop lokale ondernemers zich bij de gemeente bekend kunnen maken. Om bij onderhandse aanbestedingen geschikte lokale ondernemers te vinden, zoekt de gemeente als eerste in de database. Alleen als daar geen of geen geschikte lokale ondernemer aanwezig is, kiest de gemeente op grond van objectieve criteria zelf voldoende geschikte ondernemers. De systematiek betreft uitdrukkelijk het uitnodigingsbeleid en houdt geen garantie in op het daadwerkelijk verkrijgen van opdrachten.

Specifiek voor GWW (cultuurtechnische en civieltechnische) opdrachten hanteert de gemeente Almere Groslijsten. Registratie in de DLO voor lokale ondernemers is hier niet vereist, tenzij de betreffende lokale ondernemer ook in aanmerking wil komen voor uitnodigingen buiten de GWW-sector.

 

Reageer op dit artikel