nieuws

Aedes presenteert BIM-protocol

bouwbreed 61

Aedes presenteert BIM-protocol
Aedes

Aedes pleit ervoor dat woningcorporaties vaker gebruik maken van BIM voor de bestaande woonvoorraad. Om hen daarbij te ondersteunen heeft de branchevereniging nu een BIM-leidraad en -protocol ontwikkeld. Het beter beheersen van informatie over het eigen vastgoed kan corporaties veel geld besparen, zo bepleit coördinator Maarten Georgius.

De documenten zijn ontwikkeld met een aantal corporaties die voorlopen in het overgaan naar BIM, met subsidie van het scholingsfonds Flow. Maar Georgius erkent dat het gebruik van digitale modellen nog lang geen standaard is in de corporatiewereld. “Het staat nog in de kinderschoenen. Ik schat dat tussen de tien en twintig corporaties actief bezig zijn met het gebruik van BIM voor bestaande woningen.”

Zelden gebruikt

In de bouwsector wordt BIM nog voornamelijk ingezet voor het ontwerpen en bouwen. Maar het digitale model, waarin alle details van een bouwwerk zijn verzameld, wordt zelden gebruikt na de oplevering. Met name voor eigenaren is dat jammer, want het digitale model bevat veel meer informatie dan een woningdossier of bouwtekeningen. Nuttige informatie, die kan worden gebruikt bij het inplannen van onderhoud, of het veel nauwkeuriger berekenen van onderhoudscontracten. 

In de la

“Je ziet dat na de oplevering de cd-rom in de la verdwijnt en er nooit meer uitkomt. Doodzonde, want die informatie is van wezenlijk belang. Met een model hoef je niet voor iedere onderhoudsronde opnieuw te tekenen en meten. Bovendien ben je als corporatie in staat om marktpartijen altijd de juiste informatie over een gebouw te geven. Dat scheelt flink in de risico’s.” En het is niet alleen van belang voor de kosten, zegt Georgius. “Met een model kun je een huurder veel meer informatie geven over zijn huidige huis, of het nieuwe huis dat hij gaat huren.”

BIM-leidraad

In het protocol wordt uiteengezet welke afspraken de corporatie moet maken met marktpartijen om het proces goed te laten verlopen. “Daarnaast hebben we voor de corporaties een BIM-leidraad uitgebracht, waarin we meer ingaan op wat BIM precies is, en wat het betekent voor de organisatie zelf.”

Volgens Georgius betekent een overgang naar BIM niet dat corporaties alles direct zelf moeten doen. “Veel van de informatie is zelfs al aanwezig bij de marktpartijen.” Toch moet ook de markt mee. “We zien dat veel bouwers, zeg maar de leden van Bouwend Nederland, wat BIM betreft al veel stappen hebben gezet. Maar voor de onderhoudsbedrijven geldt dat minder. Daar kunnen nog wel wat stappen worden gezet.”

Goed overdacht

Georgius: “Belangrijk is dat corporaties er wel goed overdacht instappen. BIM kan je niet half doen, het is echt een organisatievraagstuk, waarbij werkprocessen anders worden ingericht. Maar een overgang naar BIM betekent ook niet dat direct de hele woningvoorraad in een digitaal model gezet moet worden. We adviseren juist om klein en overzichtelijk te beginnen.”

Reageer op dit artikel