nieuws

Zeer kleine corporaties in de knel

bouwbreed Premium

Zeer kleine corporaties in de knel

Zeer kleine woningcorporaties dreigen in de knel te komen door de nieuwe Woningwet.

Door de aanscherping van de wettelijke eisen die worden gesteld aan bestuurders en corporaties van sociale verhuurders, wordt het voor de zeer kleine corporaties moeilijk bekwame mensen aan te trekken.

Problematiek

Verschillende sociale verhuurders hebben inmiddels de problematiek aangekaart bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en bij kennisorganisatie Platform31. De laatste nam de situatie onder de loep en beschreef zijn bevindingen in het rapport ‘Zeer kleine woningcorporaties en de nieuwe Woningwet’.

Het gaat om 34 corporaties die in totaal ongeveer 10.000 woningen bezitten. Relatief veel van het woningbezit, zo’n 17 procent, dateert uit het begin van de twintigste eeuw. Een fors aantal panden heeft monumentale waarde.

Uitbesteden

De zeer kleine sociale huisvesters leggen zich vooral toe op het onderhoud van hun woningbezit. Zij hebben vaak het karakter van een vrijwilligersorganisatie. Om toch te kunnen voldoen aan de zwaardere eisen in de nieuwe wet, is het onder meer mogelijk dat kleine corporaties fuseren met elkaar of met een groter sociale verhuurder. Een andere mogelijkheid is dat taken aan derden worden uitbesteed. Het gaat daarbij in het bijzonder om samenwerking met sociale verhuurders van vergelijkbare omvang. Daarbij moeten ze dan wel rekening houden met wettelijke beperkingen hiervoor.

Reageer op dit artikel