nieuws

Waterschappen breken met vechtgedrag

bouwbreed

Waterschappen breken met vechtgedrag

Betere risicodeling, minder vechtgedrag en meer aandacht voor innovatie staan bovenaan de prioriteitenlijst voor nieuwe waterprojecten. De 22 waterschappen werken samen met de markt aan een nieuwe marktvisie tot 2020. “En we gaan het meteen doen.”

De afgelopen crisisjaren heeft het vertrouwen tussen waterschappen en waterbouwers hier en daar een forse deuk opgelopen.  

Wil doorbreken negatieve spiraal voelbaar

Wederzijds onbegrip, vechtcontracten en het gevoel dat risico’s over de schutting worden gegooid, zijn daar debet aan. De wil om die negatieve spiraal te doorbreken was voelbaar tijdens de kick-off met ruim 75 waterexperts, afgelopen donderdag op de Bouwcampus.

De waterschappen zetten jaarlijks ruim 1 miljard euro in de markt voor onderhoud en nieuwe waterprojecten, waarvan bijna de helft van de omzet projecten tot 1 miljoen euro betreft. Het CPB bracht onlangs de geplande investeringen in kaart en komt op 5 miljard euro in de periode tot 2020.

Ondenkbaar

Onverwacht groot was de opkomst van marktpartijen die hun steentje willen bijdragen aan verandering van de praktijk. “Het feit dat we hier samen zitten, was een paar jaar geleden ondenkbaar geweest.  

Openheid risico’s zou wereld van verschil betekenen

Onze oude marktvisie was helemaal bedacht door de waterschappen zonder inbreng van de markt. Dat gaan we fundamenteel anders doen”, trapt clusterhoofd Tanja Beuling van Hunze en Aa’s af namens de 22 waterschappen. Ze vindt het woord kloof te zwaar om de wereld van verschil tussen de politiek gevoelige waterschappen en de portefeuillegedreven marktpartijen te omschrijven, maar geeft grif toe dat miscommunicatie een belangrijke rol speelt bij de stroeve verhoudingen.

“Alles draait om houding en gedrag”, doet directeur Cor Paans van Paans Van Oord het woord namens alle waterbouwers. “Alleen al open praten over risico’s en de verdeling ervan zou een wereld van verschil betekenen.” Ook de tenderkosten en snelle trechtering staan hoog op de verlanglijst. “Als er al een vergoeding is, dan bedraagt die meestal slechts zo’n 10 procent van de gemaakte kosten. Een snelle trechtering is dus belangrijk.” Tegelijk hebben de waterbouwers een broertje dood aan loten. “Niks is frustrerender dan buiten de boot te vallen zonder de kans te hebben gekregen om je te bewijzen.”

Eigen waterversie

Komend jaar is uitgetrokken om een eigen waterversie te maken van de Marktvisie die ook door de waterschappen en waterbouwers is onderschreven. Alle partijen zijn het eens over de basis: “Papier is geduldig. Het is veel belangrijker dat de praktijk verandert en dat we dingen anders gaan doen, met de nadruk op samen en op doen.”

Reageer op dit artikel