nieuws

Vernieuwing Spuikwartier nu door VolkerWessels

bouwbreed Premium

Vernieuwing Spuikwartier nu door VolkerWessels

De vernieuwing van het Spui­kwartier met in het hart een nieuw onderwijs- en cultuurcomplex is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Voor dit onderwijs- en cultuurcomplex komt een groen Spuiplein met een waterpartij. Er omheen komen meer dan 400 woningen, op beperkte schaal ook ruimte voor winkels en horeca en een hotel van ongeveer 170 kamers.

VolkerWessels gaat het Spuikwartier ontwikkelen. De bouwer heeft de contractuele positie overgenomen van bouwonderneming Heijmans. Het project is interessant voor VolkerWessels, omdat het bedrijf via zijn dochterondernemingen Boele & van Eesteren en Visser & Smit Bouw ook al is betrokken bij de bouw van het onderwijs- en cultuurcomplex. Daardoor kan er efficiënt en snel worden gebouwd. Het Spuikwartier wordt niet volledig volgebouwd. Het onderwijs- en cultuurcomplex meegerekend, omvat het bouwprogramma 60 procent van wat het bestemmingsplan toestaat. Het aantal vierkante meters buitenruimte neemt toe.

Nieuw is dat er binnen het woningbouwprogramma, dat voorziet in huur- en koopappartementen in alle segmenten, nu ook ruimte is gevonden om 88 sociale huurwoningen te realiseren. Het nadelig effect hiervan op de grondopbrengst kan worden gecompenseerd uit de middelen die in het coalitieakkoord zijn vrijgemaakt voor de realisatie van goede en betaalbare woningen. Hiermee wordt ook in het Spui­kwartier invulling gegeven aan de ambitie van de gemeenteraad om meer sociale huurwoningen te bouwen.

Reageer op dit artikel