nieuws

Smart grid vraagt om slimme sturing

bouwbreed Premium

Smart grid vraagt om slimme sturing
Mitsubishi Electric

De legionellaspoeling van het boilervat uitvoeren als er goedkope duurzame energie voorhanden is. De wasmachine laten draaien als de zonnepanelen stroom leveren. Smart Energy Solutions van Alklima stemt de stroombehoefte van apparaten in huis op elkaar af en zorgt voor een aanvullende energiebesparing van 20 procent,

Smart Energy Solutions (SES) vormt het brein van het smart grid dat volgens Alklima in de nabije toekomst in alle woningen, kantoren en wijken zal worden uitgerold. Dat vraagt om een meet- en regelsysteem waardoor alle elektrische apparatuur met elkaar in verbinding staat. Niet voor niets heeft Alklima, de exclusieve importeur van Mitsubishi Electric, deze week een elektrische auto staan op de stand op de beurs Building Holland in de Rai te Amsterdam. De batterij van die auto vervult een centrale rol in de opslag van duurzame energie en moet de onbalans tussen vraag en aanbod van elektriciteit uitvlakken.

Bewoners bepalen

SES kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat wasmachines kunnen inschakelen, zodra er te veel duurzame stroom voorhanden is of gebruikt juist stroom uit de batterij van de auto om de warmtepomp te laten draaien. “Maar dat hangt natuurlijk af van de wensen van de bewoners”, benadrukt Ronald Simons van Alklima. “Als die maar een uurtje thuis zijn en daarna weer met de auto weg willen, krijgt het opladen van de batterij voorrang. Desnoods door stroom van het net te trekken. De bewoners zijn uiteindelijk degenen die bepalen.”

SES stemt alles optimaal op elkaar af. Naarmate meer buurtgenoten van een smart grid gebruikmaken kan er ook op straat- of wijkniveau worden geschakeld, zodat er geen opname vanuit het net meer plaatsvindt. “Dan gebruik je de stroom van de pv-panelen van de buurman die het op dat moment toch niet nodig heeft.”

Meer protocollen

SES is ontworpen rondom de Ecodan lucht-waterwarmtepomp van Mitsubishi Electric. Die communiceert via een bus-protocol. Voordeel ten opzichte van slimme thermostaten die ook al meer apparaten aan elkaar koppelen, is volgens Simons dat SES meer protocollen ondersteunt. Behalve modbus zijn dat wireless M-bus en Z-wave. Ook worden baccnet en lon ondersteund, protocollen die veel worden gebruikt door gebouwbeheersystemen. De Smart Energy Solutions controller wordt op ethernet aangesloten, zodat alles op afstand kan worden gemonitord en bediend. Verschillende consortia passen de controller al toe in hun nul-op-de-meterconcepten. Door toevoeging van deze innovatieve techniek maakt Alklima / Mitsubishi Electric de volgende stap naar een all electric maatschappij, waarbij warmtepompen de verwarmingscapaciteit leveren voor woningbouw en utiliteit en zo een bijdrage leveren aan een Slimme Stad waar alles connectedis.

Reageer op dit artikel