nieuws

Regering onderzoekt investeringsfonds steden

bouwbreed

Regering onderzoekt investeringsfonds steden

De Tweede Kamer wil dat de regering onderzoekt of er een nieuw Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) moet komen. Het ISV kan steden meer armslag geven om grootschalige stadsvernieuwingsprojecten aan te pakken. 

De Tweede Kamer stemde dinsdagmiddag voor een motie van PvdA-Kamerlid Albert de Vries. Het ISV nieuw leven inblazen is een wens van de grote en middelgrote steden, verenigd in de G32. Sinds het vorige ISV in 2014 afliep, is het voor steden moeilijker geworden geld vrij te maken voor de aanpak van stedelijke vernieuwingsprojecten. De steden vrezen dat hierdoor de sociale achterstanden en onveiligheid in bepaalde wijken zullen toenemen. Ze willen hiervoor graag meer geld vrijmaken, maar door de toenemende druk op de gemeentelijke financiën, minder cofinancieringsmogelijkheden via nieuwbouw en de beperkte investeringsmogelijkheden van corporaties ontbreekt het de steden aan mogelijkheden. 

De overheden besteedden van 2000 tot 2014 zo’n 4 miljard euro aan het ISV, als onderdeel van het Grotestedenbeleid. Het geld kwam voornamelijk uit een combinatie van verschillende subsidieregelingen, waardoor gemeenten in staat waren een samenhangend beleid te voeren in de fysieke aanpak van sociale achterstandswijken.

Reageer op dit artikel