nieuws

Nieuwe hoogspanningsverbinding in Zeeland noodzakelijk

bouwbreed

Nieuwe hoogspanningsverbinding in Zeeland noodzakelijk

Het is niet mogelijk de hoogspanningsverbinding van Borssele naar Geertruidenberg op te waarderen. De draden van de 380 kilovolt-verbinding (kV) zijn ongeschikt om zwaarder te worden belast dan momenteel gebeurt. Dat antwoordt minister Kamp (economische zaken) op vragen uit de Tweede Kamer.  

De vragen rezen na een uitzending van Reporter Radio van eind januari. Toen bleek dat bewoners van Zeeland zich zorgen maken over nieuwe hoogspanningsmasten die moeten verrijzen tussen Borssele en Tilburg. Ze zijn ongerust over landschapsvervuiling en het elektromagnetisch veld dat ontstaat rondom de masten. Ze pleiten daarom voor het leggen van kabels in de Westerschelde. 

Deze optie is al net zo min mogelijk als het opwaarderen van de bestaande verbinding, aldus Kamp. Netbeheerder TenneT heeft daarom geen andere mogelijkheid om uit te breiden dan het hoogspanningsnet over land. Weliswaar is het opwaarderen van de bestaande verbinding technisch uitvoerbaar, maar dit betekent dat de huidige kabels moeten worden vervangen. Dit kost enkele maanden. In die periode kan de verbinding niet worden gebruikt.

Geen onderhoud

De huidige situatie handhaven is geen optie. In dat geval zullen grote problemen ontstaan bij het transport van elektriciteit zo voorziet de minister. Zo kan er geen onderhoud meer worden uitgevoerd aan de hoogspanningsverbinding vanuit Borssele en het aldaar aanwezige hoogspanningsstation zonder dat hierdoor de productie van elektriciteit in het geding komt. Uitstel van onderhoud kan er ook toe leiden dat tijdelijk geen energie kan worden geleverd, stelt de minister. Kamp wijst erop dat de huidige kV-verbinding onderdeel is van het landelijke hoogspanningsnet.

“In geval van een grote storing is er geen alternatief aanwezig”, schrijft de bewindsman. “Dat betekent dat er sprake is van langdurige stroomuitval.” Om dit probleem te voorkomen werkt TenneT aan zogeheten ringstructuren. De nieuwe hoogspanningsverbinding in Zeeland moet onderdeel worden van zo’n structuur. Volgens de minister is de aanleg van de nieuwe verbinding nodig om in Zeeland stroom te kunnen blijven leveren aan huishoudens en bedrijven. “En om ruimte te bieden aan nieuwe opwekking van elektriciteit, zowel op zee als op land.”

Reageer op dit artikel