nieuws

Koppige Kamp irriteert Kamer

bouwbreed

Minister Kamp stelt zich in het Energieakkoord op zoals te verwachten valt: stug vasthoudend aan de gemaakte afspraken. Dat neemt niet weg dat sommige doelstellingen in het klimaatbeleid van dit kabinet een duurzame toekomst in de weg staan. Tot frustratie van de oppositie én de regeringspartijen in de Kamer.

Rechtlijnigheid en vasthoudendheid zijn al jarenlang het handelsmerk van minister Henk Kamp. Hij houdt niet van politieke spelletjes en Kamerleden roemen hem om zijn dossierkennis. Hij lijkt de perfecte politicus om de klimaatambities van dit kabinet uit te voeren. Niet uit bevlogenheid, maar met een sterk “afspraak is afspraak”-gevoel.

Kolencentrales

Die doelen zijn duidelijk gekwantificeerd: voor 2020 moet 14 procent van de energie in Nederland uit duurzame bronnen komen. En Kamp heeft duidelijke afspraken gemaakt over hoe dat moet: door windmolens op zee en land en de bijstook van biomassa door kolencentrales.

Maar de Tweede Kamer heeft ver uiteenlopende meningen over deze onderwerpen. Want heeft het wel zin om provincies als Drenthe en Limburg te dwingen om windmolens te plaatsen, terwijl ze in andere provincies veel meer zouden opbrengen? En is het zinnig om een deel van de duurzaame energie te halen uit biomassa, waarvoor landbouwgrond moet worden opgeofferd en vervuilende kolencentrales open moeten blijven?

Onverzettelijk

Die tegenstelling wordt ook duidelijk tijdens het energiedebat. Achter de ministerskansel staat geen bevlogen klimaatpoliticus, maar een VVD’er die door zijn coalitiegenoot PvdA wordt gedwongen maatregelen te nemen waarin hij zelf niet echt gelooft. Als het aan Kamp ligt gaat de gaskraan in Groningen flink open, blijft kernenergie een optie en wordt er ingezet op het winnen van schaliegas in de Nederlandse bodem.

Kamp blijft onverzettelijk na nederlagen

Die onderwerpen zijn de afgelopen tijd door dezelfde Kamer en door de rechter afgeschoten. Ook na die nederlagen blijft Kamp echter onverzettelijk. Dat blijkt ook als het CU-Kamerlid Carla Dik-Faber hem tijdens het debat vraagt naar de mogelijkheid kolencentrales te sluiten. Kamp reageert ronduit bits: “U bent ook voorstander van de bijstook van biomassa in kolencentrales? Dan is dit niet consequent. Ik raad u aan om een motie in te dienen om de 14 procent te verlagen naar 12,8 procent, want die 1,2 procent draagt de bijstook bij.”

En zo ging het met alle moties en plannen die de Kamerleden inbrachten: Kamp verandert niets aan de doelstellingen.

De kriegeligheid van de Kamer werd het best verwoord door Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren): “De minister doet net of het Energieakkoord een natuurwet is.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels