nieuws

Kamp houdt koers in energiedebat

bouwbreed Premium

Kamp houdt koers in energiedebat

Minister Kamp (economische zaken) gaat meer doen om de doelstelling uit het Energieakkoord, 14 procent duurzame energie in 2020, te halen. Maar hij wil niet afwijken van de vastgestelde koers.

Dat blijkt woensdag bij het debat in de Tweede Kamer over de energietransitie. De kamer is kritisch over de voortgang van een van de belangrijkste onderdelen uit het akkoord, het bouwen van windparken op land. Uit een evaluatie bleek deze week dat de doelstelling van 6000 megawatt uit windenergie in 2020 in het huidige tempo niet wordt gehaald. Dat ligt vooral aan de soms complexe ruimtelijke procedures, tegenstand bij omwonenden en de onwil van provincies en gemeenten om door te zetten.

Proces versoepelen

Kamp wil het proces nu versoepelen door de inzet van gebiedscoördinatoren die de voortgang van de bouw van windparken in de gaten moeten houden en als tussenpersoon tussen overheden en omwonenden moeten fungeren. Maar de minister blijft onverzettelijk in de realisatie van de doelstelling. Zo vroeg de Kamer zich af hoe de minister omgaat met de achterstand in Drenthe, waar diverse windparken ernstige vertraging oplopen door weerstand vanuit de lokale bevolking en politiek.

Er is geen tijd meer voor alternatieven

 Ook de uitspraken van de Drentse Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar, dat de provincie geen windmolens bouwt als er gevangenissen worden gesloten, lieten Kamp onbewogen. Hij noemde het een emotionele reactie die hij wel begreep. Maar hij houdt de provincie aan de afspraken.

“Het zijn afspraken die vier jaar geleden zijn gemaakt en op locaties die de provincie zelf heeft aangewezen.” Er is geen tijd meer voor alternatieven, stelt Kamp. “Drenthe heeft tot nu toe slechts 8 procent van de doelstelling gerealiseerd. De plannen die gemaakt zijn, moeten nu wel concreet worden.”

Begrip

De minister zei best begrip te hebben voor de zorgen van omwonenden over de waarde van hun woning en gezondheidseffecten. “Ik wil hier zorgvuldig mee omgaan, maar ik moet dit proces uiteindelijk wel tot een goed einde zien te brengen.”

Reageer op dit artikel