nieuws

In situ sanering in centrum Haarlem

bouwbreed

In situ sanering in centrum Haarlem

Een grote verontreiniging van het grondwater in de binnenstad van Haarlem moet in situ worden opgeruimd. LievenseCSO is begonnen met de voorbereiding.

De diepe verontreinigingspluim kan niet worden afgegraven

Bij het Klokhuisplein in de Haarlemse binnenstad bevindt zich in het grondwater een verontreiniging met het oplosmiddel trichlooretheen. De bronzone voedt een verontreinigingspluim met een lengte van tenminste 450 meter die in oostelijke richting verder groeit onder het Spaarne door. Deze pluim dwingt de gemeente tot ingijpen. Daarom is LievenseCSO gevraagd de aanbesteding van de sanering te verzorgen.

Gerald Bockting, projectleider bij het ingenieurs- en adviesbureau: “De verontreiniging bevindt zich in de historische binnenstad van Haarlem, in dichtbevolkt gebied. Alles moet dus goed worden afgestemd met de bewoners, instellingen en bedrijven die er actief zijn. De bewoners en het Teylersmuseum hebben duidelijk te kennen gegeven dat zij willen meepraten en meebeslissen over de saneringsmaatregelen. Draagvlak is essentieel en de aannemer die wordt uitverkoren, zal dat in stand moeten houden.”

Verhitting

Vanwege de grote diepte waarop de verontreiniging zich bevindt, wordt de grond niet afgegraven en afgevoerd, maar in situ gesaneerd. Dat kan door injectie met chemicaliën waardoor een reactie op gang komt, door verhitting, maar ook door de groei van bacterieen te stimuleren die het oplosmiddel opvreten. Dat gebeurt door nutriënten aan de bodem toe te voegen. In de meeste gevallen zijn dat suikers. Bockting: “Inmiddels hebben we in Nederland veel ervaring met in situ saneringen. We zijn ervan overtuigd dat we een goede aannemer kunnen vinden die de klus kan klaren.”

Die zoektocht vindt plaats volgens de principes van Best Value Procurement. De aannemer krijgt dus de gelegenheid zijn expertise te laten zien en het effect van zijn methode aan te tonen, onder andere aan de hand van referentieprojecten. De beste methode hangt volgens Bockting ook af van de bodemsamenstelling. In de bodem in Haarlem bevindt zich verhoudingsgewijs veel zand. De afsluitende veen- en klei-lagen zijn dunner dan in andere steden in het westen van het land en bovendien zijn ze soms geperforeerd. De uitvoering moet in het vierde kwartaal beginnen. Er zijn geen bouwplannen voor het gebied, dus de aannemer krijgt volgens Bockting de tijd die zijn methode nodig heeft. “Binnen zekere grenzen uiteraard.”

Reageer op dit artikel