nieuws

Gascentrale wordt superbatterij

bouwbreed

Gascentrale wordt superbatterij

Energiebedrijf Nuon en de TU Delft gaan onderzoeken op welke manier de Magnum-gascentrale in de Eemshaven geschikt kan worden gemaakt voor ammoniakopslag. Op die manier kan de centrale overtollige energie uit wind en zon tijdelijk opslaan. 

Wind- en zonne-energie kunnen nu nog niet grootschalig worden opgeslagen, dus als de energie niet gebruikt kan worden, wordt die tegen zeer gereduceerde prijzen verkocht. Gascentrales worden ingezet als duurzame bronnen niet genoeg leveren, maar de Magnuscentale van Nuon, gebouwd in 2013, staat een groot deel van de tijd stil. Nuon wil nu de mogelijkheden onderzoeken om seizoensoverschotten bij Magnum op te slaan in de vorm van ammoniak. Die ammoniak kan vervolgens weer als brandstof worden gebruikt in de gascentrale.

Het proces bestaat uit drie stappen: eerst wordt electriciteit omgezet in vloeibare ammoniak (NH) door stikstof (N) uit de lucht te binden aan waterstof (H)  in een reactor. De ammoniak wordt vervolgens in tanks opgeslagen en kan dan in periodes met weinig wind of zon als brandstof worden gebruikt. Bij dat proces komt alleen stikstof en waterdamp vrij, geen CO.

Ammoniak wordt al jaren gebruikt als grondstof voor kunstmest en in grote koelinstallaties. Volgens Nuon is er in Nederland al veel kennis aanwezig op het gebied van grootschalige opslag van ammoniak. De onderzoekers hebben nog wel wat tijd nodig voor het onderzoek: Nuon en de TU Delft verwachten pas over vijf jaar een demonstratie op relevante schaal te kunnen geven.

Reageer op dit artikel