nieuws

Fabriek Accoya verdubbelt capaciteit

bouwbreed

Fabriek Accoya verdubbelt capaciteit

Accsys Technologies breidt zijn houtproductie fors uit. Het Brits-Nederlandse bedrijf maakt via houtmodificatie van waaibomenhout kwaliteitshout, waarvan de fabriek beweert dat het beter is dan hardhout. Accoya, zoals dit product heet, is voor veel toepassingen in bouw en infrastructuur geschikt. Het wordt gebruikt voor onder meer deuren, kozijnen, gevelbedekking, terrassen, bruggen en beschoeiingen. Onder invloed van de groeiende vraag wordt de capaciteit van de fabriek de komende jaren verdubbeld.

De groeiende vraag valt volgens Vos te verklaren door de unieke eigenschappen van dit hout. Accoya gaat langer mee dan producten van kunststof en tropisch hardhout. “Het heeft bovendien vormstabiliteit. Het krimpt nauwelijks en zet ook bijna niet uit. Je kunt het tientallen jaren in de grond of in het water zetten en dan gebeurt er nog niets.”

Nieuw-Zeeland

Accoya wordt gemaakt van radiata, een grenensoort uit Nieuw-Zeeland met duurzaamheidsklasse vijf. Dit laaggeklasseerde hout, dat in de woorden van Vos “wegrot als je het buiten zonder goede coating wegzet”, wordt in een reactor bewerkt met industrieel azijnzuur. Na ongeveer een dag verlaat het hout de reactor in duurzaamheidscategorie één. Dit resultaat wordt niet behaald door bewerking met een bestrijdingsmiddel, maar door aanpassing van moleculaire groepen in het hout.

Accsys Technologies wist deze al negentig jaar bestaande techniek te ontwikkelen tot een commercieel bruikbaar proces. “Wat wij doen met hout, doet niemand”, aldus Vos, die benadrukt dat duurzaamheid bij zowel het product als de productiewijze voorop staan. “Het restproduct, azijnzuur, is zo zuiver, dat het wordt gebruikt in de voedingsindustrie.”

Het product is cradle2cradle Gold gecertificeerd. Vos: “Ons hout en ons bewerkingsprocedé zijn in verschillende opzichten duurzaam. Het is een hernieuwbare grondstof. Deze gaat zeer lang mee en is recyclebaar. Wij gebruiken stammen met een doorsnee van 60 centimeter van een grenensoort die al na 24 jaar zaagklaar is. Tropisch hardhout kun je pas oogsten na 120 jaar of veel later. Het transport uit Nieuw-Zeeland lijkt weinig duurzaam, maar omgerekend per kuub hout is vervoer per schip uit Nieuw-Zeeland schoner dan per vrachtwagen uit Zweden. Accoya is ook duurzamer dan kunststof. Je hebt vijftien keer meer CO-uitstoot en vele malen meer energie nodig om een kunststof kozijn te produceren dan een kozijn van Accoya. Als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen is de productie van Accoya ook vele malen minder schadelijk.”

Het heeft jaren gekost om de markt te overtuigen van de kwaliteiten van Accoya. “We kregen veel tegenwerking. De traditionele houtsector toonde weinig enthousiasme. Je komt met prestaties die niemand kent. De mentaliteit was: andere houtsoorten hebben hun bestaansrecht bewezen, laat deze dat eerst ook maar eens doen.” Het product op de markt zetten werd ook nog eens bemoeilijkt door de economische crisis die een jaar na de opening van de fabriek uitbrak. 

Door het product te laten testen door erkende instanties als TNO, SHR, IFT en WKI en door proefprojecten te realiseren, kreeg Accoya toch de wind mee. Inmiddels wordt het in Arnhem geproduceerde hout in 43 landen verkocht. De omzet steeg volgens de laatste halfjaarcijfers met 21 procent tot ruim 26 miljoen euro. 

Buitenland

Ongeveer 90 procent van de productie gaat naar het buitenland. Tot de grootste afnemers behoren Groot-Brittannië, Duitsland, Zwitserland, België en de Verenigde Staten. De Nederlandse markt is nog relatief klein, maar groeit snel, zegt Vos. Hij verwacht de binnenlandse afzet de komende jaren te verdubbelen.

Getuige de toepassingen bij enkele in het oog springende projecten lijkt de Nederlandse bouw de kwaliteiten van dit hout te gaan waarderen. Zo werd Accoya toegepast in twee bruggen over de A7 bij Sneek, die worden geprezen als de eerste houten bruggen ter wereld die geschikt zijn voor elk soort zwaar verkeer.

Accoya is ook verwerkt in het nieuwe stadskantoor in Venlo dat volgens de cradle2cradle-principes wordt gebouwd. Ook de Amerikaanse school in Wassenaar, strandpaviljoen Noordwijk, de Mozesbrug in Bergen op Zoom en appartementencomplex Fagel Cats in Amsterdam kozen voor het duurzame Accoya hout uit Arnhem. In de afgelopen twaalf maanden werden ongeveer 350.000 raamkozijnen van Accoya gemaakt, zegt Vos. 

Woningcorporaties behoren tot de potentiële klanten met wie Vos hoopt zaken te gaan doen. “Onderhoud van hun woningbezit is de grootste kostenpost voor corporaties. Ons hout brengt die kosten drastisch omlaag. Doordat het nauwelijks krimpt of uitzet zijn er veel minder schilderbeurten nodig. Je hebt ook nooit gedonder met klemmende ramen of deuren.” Die besparing weegt volgens Vos ruimschoots op tegen de hogere aanschafkosten van Accoya. Naast corporaties zijn de GWW-sector, waterschappen, gemeentes, provincies, Rijkswaterstaat en landschapsbeheerders interessante partners voor Accoya. 

Ons bedrijf gaat een grote toekomst tegemoet, verwacht Vos. “Je ziet het geloof in ons product groeien. Het heeft wat tijd nodig, maar het succes staat vast. Toen meranti voor het eerst werd toegepast, had ook niemand er vertrouwen in.”

Reageer op dit artikel