nieuws

EP verdeeld over detacheringsregels

bouwbreed

EP verdeeld over detacheringsregels

Een eerste debat over de herziening van de Detacheringsrichtlijn in het Europees Parlement toont verdeeldheid volgens de klassieke links-rechtslijn. Europarlementariërs aan de centrum-linkse kant vinden de voorstellen van Eurocommissaris Marianne Thyssen niet ver genoeg gaan, centrum-rechts is bezorgd over de effecten op concurrentie en het midden- en kleinbedrijf.

In haar voorstellen gaat Thyssen uit van het principe gelijk loon voor gelijk werk, ook voor gedetacheerde werknemers. Om te voorkomen dat schimmige constructies via buitenlandse uitzenders en detacheerders dat uitgangspunt tot een holle frase maken, verplicht zij ook buitenlandse dienstverleners dat gelijke loon te betalen. Belangrijkste redenen zijn het voorkomen van sociale dumping in Europa en het tegengaan van oneerlijke concurrentie.

Reageer op dit artikel