nieuws

CUR-ontwerptool ‘Groen beton’

bouwbreed Premium

CUR-ontwerptool ‘Groen beton’

De online CUR-ontwerptool ‘Groen beton’ maakt het mogelijk om zelf het milieuprofiel te bepalen bij het ontwerpen van mengselsamenstellingen en de verwerking ervan tot betonmortel en betonproducten.

De tool begeleidt de gebruiker bij het invullen van gegevens als mengselontwerp, transport, (constructief) ontwerp en uitvoering. Hiermee worden factoren zichtbaar, die in belangrijke mate bijdragen aan het milieuprofiel. Vervolgens kunnen alternatieven worden bepaald en doorgerekend. Dit maakt het mogelijk om een milieuprofiel te optimaliseren van een specifiek betonmengsel of betonproduct.

Validatie door reviewbureau

Als het milieuprofiel is bepaald, kunnen verschillende resultaten met elkaar worden vergelijken en automatisch rapporten worden gegenereerd. Gebruikers kunnen hun resultaten laten valideren door een extern reviewbureau. Deze validatie wordt door opdrachtgevers steeds vaker vereist als onderdeel bij inschrijvingen voor projecten. Indien nodig of gewenst kan de gebruiker de met de ontwerptool berekende resultaten, na verificatie, laten opnemen in de Nationale Milieudatabase.

Op welke rekenregels is de tool gebaseerd?

De tool, ontwikkeld door SGS Intron, volgt de levenscyclusanalyse (LCA) benadering. Hij is gebaseerd op de eisen en richtlijnen uit de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW Werken, het SBK toetsingsprotocol, gegevens uit de Nationale Milieudatabase en basis LCA normen, zoals NEN-EN 15804, ISO 14040 en ISO 14044. De CUR-ontwerptool is beoordeeld en goedgekeurd door IVAM.

Kosten

De kosten voor aanschaf van de tool zijn eenmalig € 450,-. Leden van de VOBN of BFBN kunnen gratis gebruikmaken van de CUR-ontwerptool. Voor een review wordt een bedrag in rekening gebracht van € 250,-, exclusief btw. Daarnaast betaalt de indiener per review kosten aan het reviewbureau.

Reageer op dit artikel