nieuws

Beter aanbesteden

bouwbreed

Beter aanbesteden

Het debat in de Tweede Kamer over de herziening van de Aanbestedingswet heeft een aantal zaken opgeleverd waarmee aanbestedende diensten en aanbieders voorlopig weer even verder kunnen. Dat ligt dan niet aan minister Henk Kamp die meent dat alles nu goed is geregeld in de Wet. Dat de praktijk soms of zelfs vaak weerbarstiger is dan de Wet, daarover heeft hij nooit signalen ontvangen uit de praktijk.

De Tweede Kamer gelukkig wel onder meer in een door de Kamer georganiseerd rondetafelgesprek over de noden en behoeften van het midden- en kleinbedrijf. Dat de Kamer daarnaar goed heeft geluisterd, was terug te horen in het debat.

Unaniem is de Kamer het erover eens dat de toegang van het midden- en kleinbedrijf tot aanbestedingen nog steeds verbetering behoeft. Het al dan niet onnodig clusteren komt nog te veel voor, vindt de Kamer. Hij draagt het kabinet dan ook op met voorstellen te komen om dat tegen te gaan. Gezien het feit dat Kamp vindt dat het nu goed is geregeld met het clusterverbod, valt te betwijfelen of dergelijke voorstellen er ooit zullen komen zolang hij minister is. De Kamer zal daarop alert moeten zijn.

Een eerste stap in de goede richting zou zijn als het voorstel van SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen wordt gevolgd om de schrijfgroep van de Gids Proportionaliteit te vragen nadere uitleg te geven in de Gids over clusteren. Als dat dan ook nog wordt gekoppeld aan het verplicht stellen van de Gids voor speciale sectoren, dan hebben alle aanbestedende diensten er in ieder geval mee te maken.

Een goed punt van de Kamer is verder de druk op Kamp om de aanbestedingspraktijk verder te verbeteren. Kamp wil zelf al een ‘aanjager beter aanbesteden’ benoemen, maar dat is nog wat anders dan een Aanbestedingsautoriteit. Of die laatste er zal komen valt nu nog te betwijfelen. Ook hierbij zal de Tweede Kamer nadrukkelijk een vinger aan de pols moeten houden. Dan kan het tenminste nog wat worden met de Aanbestedingswet.

Reageer op dit artikel