nieuws

Bescherming tegen corrosie 
onnodig duur

bouwbreed Premium 42

Bescherming tegen corrosie 
onnodig duur

De aanpak van corrosie kost de Nederlandse maatschappij elk jaar onnodig veel geld, stelt Arjan Mol van de TU Delft.

Tot 35 procent aan kosten te besparen

Als universitair hoofddocent ‘Corrosietechnologie en Elektrochemie’ is Mol dagelijks bezig met de gevolgen van corrosie. Preventie en bestrijding van corrosie in Nederland kosten jaarlijks meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). “Dat komt neer op minstens 22 miljard euro.”

Mol stoelt zijn bewering op een nieuw onderzoek van NACE, een wereldwijde autoriteit. NACE schat de jaarlijkse kosten van corrosie wereldwijd op 2,5 triljoen dollar. Mol: “Dan heb je het over zo’n 3,4 procent van het mondiaal nationaal product. Voor Nederland moet je denken aan een soortgelijk percentage. Als alle beschikbare kennis over corrosie en corrosiebescherming op de juiste manier in de praktijk wordt toegepast, scheelt dat zo’n 15 tot 35 procent aan jaarlijkse kosten.”

“Corrosiebescherming is topsport”, stelt Mol. “Zowel in de ontwerp- als de bouw-, en beheer- en onderhoudsfase. Het is een complexe interactie van materialen en milieu. Probleem ligt in het feit dat kennis hierover lastig is te vatten in één persoon. Tijdens de gehele levensduur van constructies komen nogal wat beslissingsnemers aan bod, die niet altijd van de technisch-inhoudelijke kant van corrosie en corrosiebescherming op de hoogte zijn.”

Daar komt bij dat opdrachtgevers voor nieuwe constructies of installaties niet altijd in een later stadium ook verantwoordelijk zijn voor het operationeel beheer en onderhoud. Mol: “De kennis moet doorwrocht zijn vanaf de mensen aan de tekentafel tot aan de installatie- en onderhoudsmonteurs in het veld. Er is in de praktijk bijna altijd sprake van over- of onderbescherming. Zelden is er sprake van een bijna optimale corrosiebescherming.”

Managementsysteem

Bovendien is beheer en onderhoud vaak een sluitpost op de begroting, meent Mol. “Corrosiebestrijding kan dan verworden tot dweilen met de kraan open. Je krijgt lapwerk in plaats van duurzame oplossingen, de uitzonderingen daargelaten natuurlijk.”

Mol ziet dat een corrosiemanagement systeem (CMS) nauwelijks doorgevoerd is in de praktijk. “Ten grondslag hieraan ligt vaak een beperkt kennis- en trainingsniveau, een beperkte structurele corrosie-risicoanalyse en onvoldoende inbedding in strategisch bedrijfsbeleid en het reguliere bedrijfsmanagement systeem.”

Al met al worden we zo in de praktijk vaak aan het begin of aan het eind gebeten. “Dit gebeurt in de investeringsfase of in de beheer- en onderhoudsfase.”

Mol stelt dat we ons meer moeten richten op het overbrengen van kennis door de gehele industrieketen. Reden dat hij steeds vaker masterclasses geeft bij bedrijven en helpt om opleidingen inhoudelijk zo sterk mogelijk te maken.

Reageer op dit artikel