nieuws

Belastingdruk ontmoedigt werken

bouwbreed Premium

Belastingdruk ontmoedigt werken

De arbeidsmarkt blijft voor veel lidstaten van de Europese Unie een probleem. Dat komt vooral doordat elk land wel zijn eigen wetten en regels kent op dit gebied die allemaal anders uitpakken. Eén recept voor hoe het wel moet, heeft Europees Commissaris Sociale Zaken Marianne Thyssen niet, zo blijkt uit het landenrapport van de Commissie over Nederland.

Beroepsopleidingen, belastingdruk en wetgeving voor de bescherming van werknemers tegen individueel en collectief ontslag. Het zijn de belangrijkste factoren die inwerken op de manier waarop de Arbeidsmarkt in een land werkt. In het landenrapport over Nederland wordt vooral de belastingdruk op arbeid aangevoerd als storende factor voor de arbeidsmarkt.

Door een hoge belastingdruk op arbeid kan werken worden ontmoedigd

“Door een hoge belastingdruk op arbeid kan werken worden ontmoedigd. Dit geldt vooral voor laaggeschoolden en tweede verdieners”, meldt de Commissie. Het belastingpakket voor 2016 helpt ietsje. Dat geeft een lastenverlichting van 0,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daaraan zit echter ook direct een gevaarlijk puntje, weet de Commissie. De belastingverlaging is gefinancierd met een ongedekte cheque. En dat terwijl het nominale begrotingstekort daalt, maar het structurele tekort stijgt.

Informele economie

Dat laatste was al eerder bekend. Dat heeft in diverse publicaties, waaronder in Cobouw al geleid tot speculaties of Dijsselbloem bij de opstelling van de begroting voor 2017 de moed zal hebben om weer bezuinigingen, in de praktijk lastenverzwaringen, in te boeken. Zo vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen lijkt dat onwaarschijnlijk, maar je weet maar nooit waarmee ‘s lands penningmeester nog komt.

Deze belastingdruk in combinatie met een hoog btw-tarief zorgt daarnaast voor een behoorlijke informele economie en zwartwerk in veel landen. Volgens cijfers van de EU, waarvan het waarheidsgehalte overigens dubieus is, zou de omvang van de informele sector in Nederland 9 procent bedragen waarmee 2 procent van het bbp is gemoeid. Met Oostenrijk en Luxemburg behoort Nederland daarmee tot de braafste landen. Zeker vergeleken met een land als Bulgarije waar de bijdrage van de informele economie zo’n 30 procent bedraagt.

Werknemersbescherming

Door een hoge belastingdruk op arbeid kan werken worden ontmoedigd

Vermoedelijk de meeste invloed op de arbeidsmarkt heeft wel de mate van werknemersbescherming die nationale wetgeving biedt. Hoe hoger de bescherming, hoe minder werkgevers geneigd zullen zijn mensen in vaste dienst te nemen. Het is de kritiek die ook in ons land vanuit werkgeverskringen wordt geuit naar aanleiding van de beschermingswetten van minister Asscher die juist als doel hadden zo veel mogelijk vaste banen te creëren. Het heeft juist geleid tot meer flexwerk en schijnzelfstandigheid. Dat klopt ook met de mening van de Europese Commissie die ziet dat stringente bescherming in vaste contracten gekoppeld aan minder stringente voor flexcontracten en lagere arbeidskosten, de inhuur van zzp’ers en schijnzelfstandigen bevordert. De komende maand lijkt Thyssen nu met voorstellen te komen, om dat probleem aan te pakken.

Reageer op dit artikel