nieuws

Acties op komst in schildersbranche

bouwbreed Premium

Acties op komst in schildersbranche

FNV Bouw en CNV Vakmensen bereiden acties voor in de schildersbranche. De vakbonden zijn het wachten op een nieuwe cao meer dan zat.

Vakbonden zijn houding OnderhoudNL zat

De vorige cao in het Schilders-, Afwerk- en Glaszetbedrijf liep af op 31 december 2014. Schilders en afwerklieden wachten al een jaar en drie maanden op een nieuwe cao. Onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers liepen in 2015 spaak toen de sectorraden van FNV en CNV een in hun ogen “mager” eindbod verontwaardigd afwezen.

Sinds de afwijzing van het eindbod is er niet meer gesproken tussen werkgevers en de bonden.

“Het lijkt een gebed zonder eind”, verzucht bestuurder en cao-onderhandelaar Peter Roos van FNV Bouw. “Maar we laten het er natuurlijk niet bij zitten. Onze leden hebben recht op een fatsoenlijke cao. En als we die niet aan de onderhandelingstafel krijgen, dan moeten er maar acties komen. Die bereiden we nu voor. Als er geen opening komt van werkgeverskant, wordt er medio april actie gevoerd.”

Uitzonderingspositie

Dat het niet botert tussen werkgevers in de onderhoudsbranche en de vakbonden blijkt ook uit het feit dat ze het maar niet eens worden over een uitzonderingspositie voor onderhoudsbedrijven in de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ; Flexwet, red.). Werkgeversorganisatie OnderhoudNL pleit voor een kortere periode tussen twee tijdelijke contracten zonder dat dit hen verplicht werknemers in vaste dienst te nemen. In de nieuwe WWZ staat dat werkgevers verplicht zijn om tijdelijke krachten een vast contract te geven als ze binnen zes maanden na het beeindigen van een tweede tijdelijk contract weer voor dezelfde werkgever aan het werk gaan. Voor de invoering van de WWZ was dat drie maanden. OnderhoudNL wil een uitzonderingspositie en de tussenperiode voor de hele branche weer naar drie maanden terugbrengen. Dit omdat veel onderhoudswerk seizoensgebonden is. De vakbonden zijn daarop falikant tegen.

OnderhoudNL sprak eerder deze week over de uitzonderingspositie met Lodewijk de Waal, die in opdracht van het kabinet een verkenning uitvoert naar de gevolgen van de nieuwe wet. De Waal heeft toegezegd ook met de vakbonden om de tafel te gaan.

Reageer op dit artikel