nieuws

Woningcorporatie Trudo is minder duur dan het lijkt

bouwbreed

Woningcorporatie Trudo is minder duur dan het lijkt

Verdient een gemiddelde werknemer bij woningcorporatie Trudo 111.000 euro? Ho ho, niet te snel. De gemiddelde personeelskosten bij de Eindhovense woningcorporatie Trudo zijn niet zo hoog als de branchecijfers van Aedes doen voorkomen.

Dat zegt Edwin Jansen, financieel directeur van Trudo. Volgens de gegevens van Corporatie In Perspectief (CIP) van branchevereniging Aedes zou Trudo in 2014 per voltijdbaan gemiddeld 111.000 euro aan personeelskosten hebben. Volgens Jansen maakt Aedes een denkfout, waardoor ook personeelsuitgaven als afvloeiingsregelingen bij de kosten zijn geteld.

Reorganisatie

Trudo heeft een grote reorganisatie achter de rug. Ruim de helft van de 85 fte’s verloren hun baan. De Eindhovense corporatie heeft nog maar 36,5 fte in dienst. De personeelsuitgaven bedroegen in 2014 4,9 miljoen euro, maar de personeelskosten bedroegen veel minder: 3,5 miljoen euro.

“De reorganisatiekosten van 2013 zijn uitgaven in 2014”, verklaart Jansen het verschil. Als je met het aantal fte dat eind 2014 overbleef gaat berekenen wat de gemiddelde personeelskosten zijn, zoals Aedes nu doet, kom je volgens hem inderdaad hoger uit. “Maar dat is de boel verkeerd voorstellen.”

Dat is de boel verkeerd voorstellen

Volgens Jansen zijn de personeelskosten voor alle corporaties waarschijnlijk niet goed vastgelegd. Herman van der Bent van Aedes, verantwoordelijk voor de benchmarks van Aedes, erkent dat gegevens tot interpretatieverschillen kunnen leiden. “Maar fouten zitten er niet in. De rapportage is gebaseerd op gegevens die corporaties het afgelopen jaar aanleverden bij de Autoriteit Woningcorporaties. De toezichthouder controleerde de data en leverde die vervolgens aan bij Aedes. De reorganisatiekosten kunnen onderdeel zijn van de personeelskosten. Het kan dan inderdaad zo zijn dat sommige corporaties in bepaalde jaren uitschieters hebben.”

Toezicht

De branchevereniging van woningcorporaties verzorgt sinds 2014 Corporatie In Perspectief. In het verleden was toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting verantwoordelijk voor de gegevensverzameling. Het toezicht op de corporaties ligt sinds vorig jaar bij de Autoriteit Woningcorporaties, dat valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De mensen die je daarvoor nodig hebt, kosten iets meer geld

De gemiddelde personeelskosten bij corporaties bedroegen in 2014 volgens Aedes 74.000 euro. Trudo betaalt volgens eigen berekening gemiddeld 80.000 euro per werknemer aan personeelskosten per jaar. Dat is nog steeds vrij hoog, erkent Jansen. “Dat komt omdat we een regiecorporatie zijn.” Bij zo’n corporatie wordt op hoofdlijnen gestuurd. “De mensen die je daarvoor nodig hebt, kosten iets meer geld.” Operationele taken, zoals onderhoud, worden uitbesteed.

Vergeleken met andere corporaties heeft Trudo echter veel minder mensen nodig per verhuureenheid. “Wij zitten op bijna 145 verhuureenheden per fte, terwijl het landelijk gemiddelde net boven de honderd ligt”, aldus Jansen. De personeelskosten per verhuureenheid liggen bij Trudo dus lager dan het landelijk gemiddelde. Jansen: “Ofwel, wij werken per verhuureenheid juist goedkoper. Een regie-corporatie zijn, loont derhalve.”

Reageer op dit artikel