nieuws

Werkvoorraad stijgt over de volle breedte

bouwbreed

Werkvoorraad stijgt over de volle breedte

Zowel gww-aannemers als b&u-bouwers hebben in december hun orderportefeuilles zien stijgen.

Dat blijkt uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) onder vierhonderd hoofdaannemers met meer dan tien personeelsleden.

De toename van de werkvoorraad bedroeg over de gehele linie een tiende maand. Eind december had de bouw voor 7,3 maanden aan werk op de plank liggen. Dat is ruim twee maanden meer dan begin 2013, toen de crisis in zijn dieptepunt kende.

In de woningbouw steeg het orderboek in december met twee tiende maand naar 8,2 maanden. Nog beter verging het de wegenbouwers. Die zagen hun werkvoorraad zelfs met drie tiende maand toenemen tot 5,8 maanden.

In de grond- en waterbouw klom de orderportefeuille met twee tiende maand naar zes maanden. De stijging volgt op twee achtereenvolgende maanden van dalingen.

B&u

Door het herstel in de woningbouw steeg de werkvoorraad in de b&u-sector met een tiende maand naar 7,8 maanden. In de utiliteitsbouw was evenwel sprake van een daling met een tiende maand. In november piekte het orderboek van de utiliteitsbouwers nog op 7,3 maanden.

Van alle bouwbedrijven ondervindt nog altijd een kwart stagnatie in het onderhanden werk. Bij één op de vijf is dat het gevolg van een gebrek aan opdrachten. Een jaar geleden was dat nog bijna 30 procent.

Inmiddels verwacht 16 procent van de aannemers op korte termijn weer personeel aan te nemen.

Reageer op dit artikel