nieuws

Vier vijfde klachten bouwtenders aangepast

bouwbreed Premium

Vier vijfde klachten bouwtenders aangepast

Het Aanbestedingsinstituut kwam in 2015 141 keer in actie om omissies in de 1500 openbare bouwtenders aan te kaarten. Positief is dat 80 procent van de klachten is aangepast in de lopende aanbestedingen.

Aanbestedingsinstituut komt 141 keer in actie

Het percentage is beduidend hoger dan de jaren ervoor. In de afgelopen jaren volgde slechts bij twee derde van de klachten een wijziging, weet medewerker Jos van Alphen van het instituut. Het aantal openbare tenders halveerde door de komst van de nieuwe Aanbestedingswet, waardoor het instituut meer aandacht besteedt aan de ‘follow up’.

Verbetering

Bij bijna 10 procent worden nog onredelijke eisen gesteld, leert de inventarisatie. Het instituut geeft meestal drie tot vijf punten aan die voor verbetering vatbaar zijn. Bij vier op de vijf acties werd ministens een van die punten lopende de aanbesteding doorgevoerd. Meestal is geen sprake van boze opzet, maar eerder gebrek aan technische bekwaamheid.

“Veel wrevel in zowel de b&u- als de infra-markt ontstaat door hoge selectiecriteria, zoals bijvoorbeeld minimaal trede 5 op de CO2-prestatieladder. Bedrijven weten zelf prima bij welke projecten zij goede kansen maken en dan is het zuur als ze bijvoorbaat buiten de boot vallen”, schetst Van Alphen. “Disproportionele gunningscriteria zijn een andere bron van ergernis. Tenderkosten lopen wel heel snel op als er vier gunningscriteria gelden voor een project van een half miljoen euro. Sommige tenders lijken vooral op een wedstrijdje opstelschrijven.”

Klachten negeren

Het instituut speurde afgelopen jaar alle 1500 openbare aankondigingen na en krijgt ook regelmatig tips en klachten van leden. Vijf keer stapte het instituut naar de commissie van Aanbestedingsexperts omdat opdrachtgevers de klachten vanuit de markt negeerden.

Blok aan het been

Bij één klacht over de eis van een bankgarantie van 10 procent volgde onlangs verstrekkend advies. “Fijntjes is erop gewezen dat 5 procent meer dan voldoende is en veel opdrachtgevers lijken ook niet te beseffen dat voorcontracten de kredietruimte voor een bedrijf opslokt en als een blok aan het been fungeert voor andere activiteiten. Het instituut stelde ook de hoge eisen op het gebied van social return van de gemeente Bodegraven/Reeuwijk aan de kaak. De gemeente negeert echter zowel het aanbestedingsinstituut als de uitspraak van commissie aanbestedingsexperts. Afdwingen van maatregelen is lastig, maar het instituut zint in dit geval op vervolgstappen.

Reageer op dit artikel