nieuws

VEH hoopt via ‘binnenlijn’ op een goede afloop

bouwbreed Premium

VEH hoopt via ‘binnenlijn’ op een goede afloop

Ook Vereniging Eigen Huis heeft kritiek op de privatiseringsplannen die minister Blok voor de bouwsector in petto heeft, blijkt uit een vertrouwelijke notitie. De consumentenorganisatie vreest dat de prijs van een woning fors stijgt, terwijl de kwaliteit misschien wel nauwelijks beter wordt.

Te duur? Te ingewikkeld? De wet kwaliteitsborging bouw was toch juist bedoeld om de positie van de woningkoper te versterken? Rob Mulder, directeur van Vereniging Eigen Huis (VEH), wil niet reageren op vragen van Cobouw. Via de ‘binnenlijn’ hoopt hij op een goede afloop.

Duidelijk is al langer dat VEH niet kan leven met het huidige wetsvoorstel dat bouw- en woningtoezichthouders deels overbodig maakt. Nu blijkt waar de pijn precies zit. VEH vreest dat de stelselwijzing zo ingrijpend is, dat niemand er iets wijzer van wordt.

Vooral de organisatie die private kwaliteitssystemen voor woningen moet accepteren en controleren, komt minister Blok op kritiek te staan. De consumentenbond voor woningkopers vreest voor een omslachtig systeem en denkt dat het veel simpeler kan. 

Prikkels

Als het aan VEH ligt, blijven gemeenten toezien op bouwkwaliteit. “Men denkt dat het met een rol voor de gemeenten makkelijker is om te komen tot prikkels voor bouwbedrijven om hun eigen kwaliteitssystemen beter op orde te krijgen”, valt in de notitie van VEH aan het ministerie van Binnenlandse Zaken te lezen. Omdat de consumentenorganisatie kritiek heeft op de huidige afdelingen bouw- en woningtoezicht van gemeenten, vraagt hij Blok te onderzoeken in hoeverre Regionale Uitvoeringsdiensten kunnen worden ingeschakeld in plaats van individuele gemeenten.

 

Opschaling leidt tot bundeling van krachten

Die opschaling heeft volgens VEH een aantal voordelen. “Het leidt tot bundeling van krachten en goede borging van onafhankelijkheid. Door de regionale samenwerking ontstaat bovendien beter zicht op de prestaties van individuele bedrijven.” Over de introductie van het ‘as built’-dossier is VEH nadrukkelijk wel te spreken, omdat daarmee niet langer wordt “gekeken naar bouwplannen op papier, maar wordt getoetst en verklaard of een bouwwerk bij oplevering voldoet aan de bouwregelgeving.”

Gefaseerd

Ook over de aanpassingen van het Burgerlijk Wetboek is VEH positief. Die operatie legt de aansprakelijkheid van aannemers voor het opgeleverde bouwwerk veel scherper bij aannemers neer, redeneert VEH.  “Principiële bezwaren heeft Vereniging Eigen Huis niet”, wil Rob Mulder wel kwijt. “Dus als de minister deze aanpak doorzet, stellen wij een gefaseerde aanpak voor. Als we dan toch in het diepe gaan springen, moeten we wel van te voren controleren of er water in het zwembad zit.”

Reageer op dit artikel