nieuws

Subsidie herbestemming monumenten verlengd

bouwbreed

Subsidie herbestemming monumenten verlengd

De subsidie voor herbestemminig van monumenten wordt met vijf jaar verlengd. De herbestemmingsregeling werd in 2011 ingesteld voor een periode van vijf jaar en eindigt op 1 oktober 2016, net voor de jaarlijkse aanvraagperiode.

Volgens het ministerie van OC&W is de afgelopen jaren gebleken dat de subsidie in belangrijke mate heeft bijgedragen aan succesvolle herbestemmingen.

Bedoeling van de herbestemmingssubsidie is dat duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde wordt bevorderd. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruitgaan.

Reageer op dit artikel