nieuws

Rekenkamer kritisch over kwaliteit van schoolgebouwen

bouwbreed

Rekenkamer kritisch over kwaliteit van schoolgebouwen

Staatssecretaris Sander Dekker (onderwijs) is niet van plan in de wet vast te leggen wat een goed schoolgebouw is en wie daarvoor verantwoordelijk is. Dat laat hij de Algemene Rekenkamer weten.

De Rekenkamer is behoorlijk kritisch over de manier waarop de zorg voor onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs is geregeld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor nieuwbouw, schoolbesturen voor onderhoud. Dat stelt hoge eisen aan de lokale samenwerking. Het stelsel bevat echter geen prikkels om gezamenlijk doelmatig te opereren voor de lange termijn

Het schept hogere verwachtingen dan het stelsel nu waar kan maken

Het ministerie van onderwijs ziet graag goede schoolgebouwen die aansluiten op de eisen van deze tijd en met een gezond binnenklimaat. Dat draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs. Het schept hogere verwachtingen dan het stelsel nu waar kan maken, aldus de Algemene Rekenkamer. De staatssecretaris zou op dit vlak kunnen overwegen actiever en activerender te zijn.

Dalen

De uitdagingen om het in de toekomst beter te doen, zijn groot. Het aantal leerlingen daalt in het primair onderwijs al een aantal jaren, en zal vanaf dit jaar ook in het voortgezet onderwijs gaan dalen. Schoolbesturen ontvangen daardoor minder geld van het ministerie van Onderwijs. De schoolgebouwen worden daardoor relatief duur

De gescheiden verantwoordelijkheid voor nieuwbouw en onderhoud nodigt gemeenten en schoolbesturen uit de eigen uitgaven laag te houden ten koste van hogere uitgaven voor de ander. Gemeenten kunnen dat doen door minder te investeren in nieuwbouw ten koste van hoge exploitatielasten voor de schoolbesturen. Omgekeerd kunnen schoolbesturen een aanvraag indienen voor een huisvestingsvoorziening, zonder daarbij een voor de gemeente goedkopere optie te overwegen. Het stelsel prikkelt verder gemeenten en schoolbesturen vooral om op korte termijn te denken en te beslissen.

10.000 schoolgebouwen

Gemeenten en schoolbesturen dragen gezamenlijk zorg voor bijna 10.000 schoolgebouwen. Ruim 2,5 miljoen leerlingen krijgen hier dagelijks les in het primair en voortgezet onderwijs. Aan onderwijshuisvesting besteedden gemeenten en schoolbesturen in 2013 gezamenlijk 2,6 miljard euro.

Reageer op dit artikel