nieuws

Nu crisis ten einde is verlaten meer mensen de grote stad

bouwbreed Premium

Nu crisis ten einde is verlaten meer mensen de grote stad

Voor het eerst sinds het begin van de crisis in 2008 vertrekken meer mensen uit Amsterdam dan dat er terugkomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het binnenlandse verhuissaldo van Amsterdam kwam vorig jaar uit op -1230. In 2013 lag dat nog ruim boven de 5000. Ook andere grote steden, zoals Den Haag en Utrecht, zien meer mensen uit de stad dan naar de stad verhuizen. Uitzondering van de ‘grote vier’ vormt Rotterdam. Naar de Maasstad verhuisden juist meer mensen dan er vertrokken.

Negatief verhuissaldo

Den Haag kende het grootste negatieve verhuissaldo. Tijdens de crisis in 2013 vertrokken al meer mensen (107) naar andere gemeenten dan er terugkwamen. In 2014 liep dat aantal op naar -609 tot -1695 in 2015.

Oorzaak van de trek uit de stad is de aantrekkende woningmarkt. Veel grootstedelijke huishoudens met een verhuiswens stelden hun vertrek wegens onverkoopbaarheid van hun woning noodgedwongen uit. Vanaf het dieptepunt medio 2013 kwam de woningmarkt weer op gang.

Bevolking groeit

Van krimp in de vier grote steden was geen sprake. Dankzij immigratie en een geboorteoverschot bleef de bevolking er de afgelopen jaren hard groeien.

Het merendeel van de mensen die wegtrekken uit de grote steden vestigt zich in nabijgelegen gemeenten. Bij Utrecht staat Amsterdam weliswaar op de eerste plaats, maar daarna volgen de randgemeenten Zeist, De Bilt, Nieuwegein en Stichtse Vecht. Vertrekkende Hagenaars strijken graag neer in het aanpalende Voorburg.

Buitenlandse migratie

Amsterdam en Den Haag verloren inwoners door binnenlandse verhuizingen, maar dit werd meer dan gecompenseerd door de buitenlandse migratie. Daardoor kreeg Amsterdam er in 2015 bijna 8000 inwoners bij. Ook Den Haag kreeg er door buitenlandse migratie bijna 4000 inwoners bij, evenveel als een jaar eerder.

Reageer op dit artikel