nieuws

‘Niet de goedkoopste, wel de beste’

bouwbreed

‘Niet de goedkoopste, wel de beste’

Bij de Beatrixsluis hebben kwaliteitscriteria voor 80 procent de doorslag gegeven. Het resultaat is een robuuste, energieneutrale sluis met respect voor het ontwerp uit de jaren dertig. 

Jeroen in ’t Veld van de Rebelgroup, tevens directeur van de pps-holding, weet dat de eigen inschrijving zeker niet de goedkoopste was. “Wel de beste. Bij sluizen krijgt de markt veel meer ontwerpruimte dan bijvoorbeeld bij de verbreding van een snelweg. Je kunt oprecht piekeren over materiaalkeuze, vorm en plek.” Zo sneuvelden de ideeën voor composiet en puntdeuren en verliezen de witte huisjes hun woonfunctie.

Nadere onderzoeken

Bij sluizen krijgt de markt veel meer ontwerpruimte

De financial close van het dbfm-contract volgt op 10 februari, maar het contract met een netto contante waarde van 133 miljoen euro is half december al gegund. Komend voorjaar volgen nog nadere onderzoeken en de afronding van het ontwerp, zodat komend najaar het werk buiten gaat beginnen. Om overlast en stremming te voorkomen, worden achter de kademuren eerst de vaargeul en derde kolk aangelegd zodat de twee bestaande sluiskolken ongestoord in bedrijf kunnen blijven. Diepwanden voorkomen extra trillingen en geluid en de vrijkomende grond – “twee miljoen kuub” – wordt via schepen afgevoerd.

Robuuste aanpak

Slechts twee partijen doorliepen de volledige tenderfase, waarbij het winnende ontwerp steeds uitging van een robuuste aanpak met relatief hoge investeringen in de bouwfase. De stalen roldeuren zijn 8 meter dik en 14 meter hoog, met een breedte van 25 meter. “Per stuk wegen ze 700 à 800 ton.” Door de dubbele uitvoering met vier deuren is het mogelijk twee schepen van 135 meter tegelijk te schutten en is nauwelijks kans op uitval door reparaties of een aanvaring. 

Er is nauwelijks kans op uitval door reparaties en aanvaring

“We hebben bewust niet gekozen voor veel onzekerheden met bijbehorende risicopotjes en bandbreedtes. Daarom zullen we bijvoorbeeld bij de renovatie van de bestaande sluizen preventief de bedieningsinstallaties vervangen. Je kunt met 27 jaar onderhoud ook wachten totdat het misgaat, maar dan is de score voor beschikbaarheid wel onzekerder”, vult projectdirecteur Boudewijn Bartholomeeusen van de bouwcombinatie aan. 

Zonnepanelen

Bij de gunning wogen het risicobeheersplan, de CO2-ladder en Dubolcalc zwaar mee. De uitkomst is dat de sluis straks volledig energieneutraal kan opereren, mede door de zonnepanelen op de heftorens en de opvang van vrijkomende energie bij opening van de sluisdeuren. Samenwerking, risicodeling en openheid hebben tijdens de tenderfase een belangrijke rol gespeeld.

 

Elkaar ruimte gunnen wordt een belangrijk uitgangspunt

Contractmanager Rens van Twisk van Rijkswaterstaat wil die route vasthouden tijdens de uitvoering. “Elkaar ruimte gunnen wordt een belangrijk uitgangspunt. En niet elke letter in het contract volgen, maar aansluiten op wat in de praktijk nodig is. Uiteraard moet iedereen wel in zijn achterhoofd hebben wat er in het contract is afgesproken”, zet Van Twisk een paar uitgangspunten uiteen die overeenkomen met de onlangs afgesloten Marktvisie om te breken met vechtcontracten en meer samen te werken. 

Risicodrempels

Even is overwogen om met een gezamenlijke risicopot te werken om onzekere factoren in bedwang te houden. Het bleek uiteindelijk handiger om te werken met risicodrempels. Van Twisk: “Dus zijn scheuren in de wanden van de sluizen voor rekening van de bouwer, maar Rijkswaterstaat loopt het zeer kleine risico als de hele wand zou bezwijken. Daar is open over gediscussieerd.” 

We hadden behoefte aan extra zekerheid over de haalbaarheid

Tijdens de tenderfase is er ook extra aandacht geweest voor “voldoende vet op de botten” bij de inschrijvingen. “We hadden behoefte aan extra zekerheid over de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid. Daarom hebben we de tien belangrijkste risico’s op tafel gelegd en besproken, waaronder de overlast voor de omgeving en de status van Rijksmonument.” Ook de bijbehorende hoeveelheidstaten zijn gedeeld met de twee inschrijvers, die eveneens openheid van zaken hebben gegeven. Het verlengen van de dialoogfase heeft slechts vier dagen extra gekost, maar zorgde wel voor een eindsprint.

Reageer op dit artikel