nieuws

Nederlandse kantorenmarkt herstelt, leegstand omlaag

bouwbreed Premium

Nederlandse kantorenmarkt herstelt, leegstand omlaag

De Nederlandse kantorenmarkt heeft in 2015 een licht herstel te zien gegeven. Bedrijven en instellingen huurden meer kantoorruimte dan een jaar eerder. Bovendien ging voor het eerst in jaren het aanbod van leegstaande kantoren iets omlaag. Dit blijkt uit cijfers van NVM Business.

Terwijl in 2015 de verhuur en verkoop van kantoorruimte met ongeveer 5 procent steeg tot om en nabij 880.000 vierkante meter, daalde het direct beschikbare aanbod met 1,5 procent tot circa 8,5 miljoen vierkante meter. Ook viel op dat in 2015 de gemiddelde huurprijs van kantoorruimte iets omhoog ging.

De daling van het aanbod had tot resultaat dat eind 2015 17,3 procent van de kantorenvoorraad in Nederland te huur of te koop stond, tegen 17,5 procent een jaar eerder. Dat het aanbod in 2015 naar beneden ging, kwam vooral doordat nogal wat leegstaande gebouwen aan de voorraad werden onttrokken door middel van sloop en herbestemming. Volgens NVM Business, die tijdelijke of permanente herbestemming van leegstaand vastgoed tot een van haar prioriteiten heeft gemaakt, ging het hierbij in totaal om 585.000 vierkante meter kantoorruimte.

De meest in het oog springende dalingen van het kantooraanbod deden zich voor in onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Groningen, Haarlemmermeer, Leidschendam, Rotterdam en Zoetermeer.

Hoe gunstig in het algemeen gesproken de daling van de leegstand in 2015 ook was, het aanbod van kantoren die drie jaar of langer leegstaan ging met bijna 5 procent omhoog: van 4,27 miljoen naar 4,47 miljoen vierkante meter. Verder viel op dat in 2015 relatief weinig voor de verhuur bestemde kantoren daadwerkelijk in aanbouw werden genomen. Dat leidde ertoe dat de beschikbaarheid van hoogwaardige kantoorruimte op goede locaties vorig jaar verder afnam.

Reageer op dit artikel