nieuws

Komende jaren cruciaal voor klimaat

bouwbreed

Komende jaren cruciaal voor klimaat

De komende paar jaar zijn cruciaal voor het klimaatbeleid. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving op basis van nieuwe cijfers over de CO2-ruimte.

Overheden zullen zich na de klimaatafspraken van Parijs op korte termijn moeten buigen over aanpassing van de huidige beleidsvoornemens. Die zullen sterk moeten worden aangescherpt, meent het PBL. Ook zullen ze snel moeten besluiten hoe ze omgaan met negatieve emissies als gevolg van herbebossing en CO-opslag. Voor 2020 moeten ook de onderhandelingen over nieuwe emissiedoelstellingen worden afgerond. Uitstel betekent dat op iets langere termijn nog scherpere reductie nodig is.

Volgens het Planbureau is business as usual geen optie. Dat zou betekenen dat er op termijn een temperatuurstijging van 4 graden optreedt terwijl in Parijs afgesproken is de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden. Nu constant de emissies reduceren, betekent dat die in ongeveer vijftig jaar tot nul moeten zijn gedaald.

Reageer op dit artikel