nieuws

Huurwoningaanbod kan omhoog

bouwbreed

Huurwoningaanbod kan omhoog

Institutionele beleggers zien mogelijkheden om jaarlijks 10.000 tot 15.000 nieuwe huurwoningen te realiseren. Door een tekort aan geschikte bouwlocaties zal de daadwerkelijke productie van vrijesectorhuurwoningen tot 2021 slechts 6400 per jaar bedragen.

Dat blijkt uit onderzoek van Capital Value in samenwerking met ABF Research en ING Real Estate Finance.

Het geliberaliseerde huursegment bestaat begin 2016 uit 415.000 woningen, ofwel 5,4 procent van de totale woningvoorraad. In 2021 zal dit segment met 66.000 woningen zijn gegroeid. Dat aantal bestaat uit een nieuwbouwproductie van 32.000 en 67.000 geliberaliseerde bestaande woningen minus 29.000 uitgeponde en 5000 gesloopte woningen.

Pensioenfondsen hebben in 2015 meer kunnen investeren in nieuwbouw

Die nieuwbouwproductie zou ruimschoots kunnen worden verdubbeld, stelt Kees van Harten, directeur Capital Value. “Pensioenfondsen hebben in 2015 meer kunnen investeren in nieuwbouw. Ze geven echter aan dat het geïnvesteerde bedrag op jaarbasis eenvoudig kan worden verdubbeld, mits het aanbod toereikend is. Gemeenten, bouwbedrijven en projectontwikkelaars bieden te weinig huurwoningen aan, terwijl er juist nu kansen zijn om tekorten te verminderen en wachtlijsten terug te brengen.”

Koopmarkt

Tussen 2016 en 2021 komen er in totaal 326.000 huishoudens bij, terwijl de verwachte totale nieuwbouwproductie in die periode 316.000 bedraagt. Deze groei belandt geheel bij de koopmarkt. Het totaal aantal huurwoningen neemt in die periode zelfs af. Tegenover de groei van het geliberaliseerde segment van 66.000 in 2021 staat namelijk een krimp van de sociale huurmarkt met 80.000 woningen door uitponding, sloop en een te lage woningproductie.

Samenwerken

“Gemeenten zullen in de programmering meer aandacht moeten geven aan de bouw van huurwoningen, ook al gaat dit ten koste van een lagere grondopbrengst”, beveelt Marijn Snijders van Capital Value aan. “Bij de prestatieafspraken met woningcorporaties kan ook gekeken worden of samenwerking met beleggers mogelijk is. Ook zullen gemeenten regionaal meer moeten samenwerken om kwalitatief en kwantitatief aanbod beter af te stemmen. Een brede huursector met voldoende betaalbare huurwoningen is van elementair belang voor het functioneren van de woningmarkt.”

Buitenlandse beleggers

Volgens Capital Value hebben alleen al buitenlandse beleggers voor dit jaar ongeveer 3 miljard euro klaar liggen om te investeren in de Nederlandse huurwoningmarkt. Voor 2017 en 2018 hebben ze in totaal nog eens 5 miljard euro beschikbaar.

Reageer op dit artikel