nieuws

Hoogfrequent spoorplan komt 320 miljoen tekort

bouwbreed

Hoogfrequent spoorplan komt 320 miljoen tekort

Het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) dreigt dik 320 miljoen tekort te komen. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.

Dijksma zoekt naarstig bezuinigingen

Een misrekening is het wel. In 2011 heeft het kabinet-Rutte I het PHS een bezuiniging van 194 miljoen euro opgelegd, en ook nog eens 45 miljoen op het programma OV SAAL. Gedacht werd dat dit zou worden terugverdiend met de vereenvoudiging van het omgevingsrecht, het meer gebruik­maken van publiek-private samenwerking en minder bovenwettelijke inpassingsmaatregelen. Dat is niet gelukt, waardoor die oude taakstelling op een andere manier moet worden gedekt.

Daarnaast is de leenfaciliteit voor PHS omgezet in een hoger budget in de begroting. Effect daarvan is dat de rente en aflossingsbetalingen door het ministerie van Infrastructuur en Milieu nu binnen de looptijd van het infrastructuurfonds tot en met 2028 moeten worden ingepast. Dat kost het programma 84 miljoen euro, aldus Dijksma.

“De financiële stand van zaken bij het PHS baart zorgen. Een potentieel budgettekort kan zich voordoen als bij de verdere uitwerking van de maatregelen geen besparingen kunnen worden doorgevoerd, als geen positieve aanbestedingsresultaten worden bereikt bij het in de markt zetten van de bouwprojecten en als geen overige beheersmaatregelen wordeen getroffen”, schrijft de bewindsvrouw.

Besparingen

Inmiddels is al een aantal mogelijke besparingen bekeken. Daarbij gaat het onder meer om het schrappen van onderdelen van het project. Dat is echter nog onvoldoende om het potentiële gat te dichten. De komende maanden wordt daarom in beeld gebracht welke extra besparingen nog mogelijk zijn. Uitgangspunt daarbij is wel dat vastgehouden wordt aan de PHS-doelen en ambities. Wel wordt uitgegaan van lagere prognoses voor de groei van het personen- en goederenvervoer per spoor tot 2028.

Het tekort in het project kan overigens nog verder oplopen. In het verleden is het project vaker geconfronteerd met hogere kosten, zoals het zogenoemde Doorstroomstation Utrecht (DSSU) dat een risico vormde voor het budget. Bij de begroting van 2016 is dit vuiltje opgelost door gebruik te maken van bestaande risicoreservering in het MIRT. De afronding van DSSU wordt nu wel nauwlettend gevolgd om verdere risico’s te voorkomen.

Volgens Dijksma zijn er het afgelopen jaar geen nieuwe potentiële tekorten opgedoken.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels