nieuws

Hogeschool Utrecht 
stoot deel vloer af

bouwbreed Premium

Hogeschool Utrecht 
stoot deel vloer af
wiki commons

Duurzame gebouwrenovatie en minder ruimtegebruik binnen de Hogeschool Utrecht moeten leiden tot vijftig ton minder CO 2-uitstoot in 2020. Om de doelstellingen te bereiken werken de hogeschool en de provincie samen. Inmiddels heeft de hogeschool 32.000 vierkante meter vloeroppervlak afgestoten van de in totaal 160.000 vierkante meter die de organisatie oorspronkelijk in gebruik had.

Met die aanpassingen heeft de hogeschool uitvoering gegeven aan aanbevelingen van de taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer. De maatregelen zijn onderdeel van een grootschalig huisvestingsprogramma waarbij het beter benutten van de bestaande gebouwen op het Utrecht Science Park centraal staat. Geld dat zo wordt bespaard, zo’n 10 miljoen euro, komt ten goede aan het onderwijs.

Reageer op dit artikel