nieuws

‘Comprimeer bezwaren tot één beroepsprocedure’

bouwbreed Premium

‘Comprimeer bezwaren tot één beroepsprocedure’

Kijk eens of bezwaar- en beroepsprocedures bij rechtbank en vervolgens Raad van State kunnen worden gecomprimeerd tot één procedure. Dat beveelt Platform31 aan.

‘Faciliteren is niet achterover leunen maar hard werken’

Procedures zorgen nu vaak voor vertraging. Vooral bezwaar- en beroepsprocedures kunnen lang duren met eerst een gang naar de rechtbank en in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om de vertraging te verminderen in deze fase, is het goed eens te kijken naar mogelijkheden om de bezwaar- en beroepsprocedures in elkaar te schuiven tot één rechtsgang, schrijft Platform31 in de evaluatie van de experimenten met flexibele bestemmingsplannen.

Die experimenten zijn begonnen in 2012 in zes gemeenten. Gekeken is nu naar wat de experimenten hebben opgeleverd. In ieder geval is er nu al uitgekomen dat flexibiliteit tijd kost.

In Maastricht, Amsterdam en Beuningen wordt nog hard gewerkt aan het bestemmingsplan. Den Helder heeft een bestemmingsplan vastgesteld maar zonder van de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet gebruik te maken. Tynaarlo heeft de prioriteiten in de woningbouw verandert waardoor het project is gestopt.

Toch vinden de meeste gemeenten het zinvol om na te denken over flexibiliteit. Het past in deze tijd van minder (strikte) regels. Voor ambtenaren is het echter wennen. Een omslag in denken valt niet in één keer te maken.

Denkwijze

Ook is er sprake van een zoektocht naar de juiste vorm. Volgens Platform31 bestaat er ook niet één juiste vorm. De denkwijze is wel hetzelfde: niet denken in belemmeringen maar vanuit kansen. Het plan moet dan duidelijkheid geven over wat er in een gebied wenselijk is.

Platform31 beseft dat het dan abstracter is dan normaal, het is geen blauwdruk maar geeft een globaal eindbeeld met verschillende varianten.

Gemeenten moeten daarin ook transparant zijn evenals over de onzekerheden die er op wat langere termijn in een plan zitten. Gemeenten moeten niet achterover gaan leunen en wachten op initiatieven. Ze moeten die initiatieven stimuleren. “Het is hard werken”, aldus de evaluatie.

Maar de beloning is er ook in de vorm van veel minder aanpassingen in de loop van de tijd en afhankelijk van de participatie van de burgers, minder bezwaren.

Paltform31 adviseert gemeenten om nu al aan de slag te gaan met flexibele bestemmingsplannen. De Omgevingswet promoot burgerparticipatie die ook nodig is voor de flexibele plannen.

Reageer op dit artikel