nieuws

Asbestdakenverbod heeft meer solide grondslag nodig

bouwbreed

Asbestdakenverbod heeft meer solide grondslag nodig

Het verbod op asbestdaken laat nog op zich wachten. De Raad van State vindt een meer solide wettelijke grondslag nodig.

Milieustaatssecretaris Sharon Dijksma wil begin volgend jaar een aanpassing van de Wet milieubeheer naar de Tweede kamer sturen. Aanleiding voor de wijziging is een advies van de Raad van State over het asbestverwijderingsbesluit waarin het verbod op asbestdaken is opgenomen. De Raad van State vindt het besluit te mager om goede handhaving te garanderen. Daarvoor moet volgens de Raad een wettelijke basis worden gemaakt.

Onzekerheid over mogelijkheid van handhaving is onwenselijk

Dijksma is het daarmee eens. “Het verbod op asbestdaken heeft als doel mensen en milieu te beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan asbest. Goede handhaafbaarheid van het asbestdakenverbod is daarbij essentieel. Onzekerheid over de mogelijkheid van handhaving is onwenselijk”, aldus Dijksma.

Subsidieregeling

Zij wijst erop dat ze zich nog steeds richt op het volledig verwijderen van asbestdaken voor 2024. Daarvoor bestaat ook een subsidieregeling die inmiddels is opengesteld. Die staat los van het asbestdakenverbod en kan dus gewoon doorgaan. De eerste aanvragen zijn inmiddels ook binnen, laat Dijksma weten.

Ook ontwikkelen lagere overheden initiatieven om asbestdaken versneld te verwijderen. Het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen is in dit kader uiterst populair en succesvol. Dijksma blijft die initiatieven eveneens steunen.

Wijziging Wet milieubeheer

De staatssecretaris hoopt dat als ze begin 2017 de wijziging van de Wet milieubeheer indient, het asbestdakenverbod al op 1 juli 2017 kan worden vastgesteld. Daarvoor heeft ze dan wel medewerking van zowel Eerste als Tweede Kamer nodig.

Reageer op dit artikel