nieuws

Toegang voor mens met handicap beter

bouwbreed

Toegang voor mens met handicap beter

Openbare gebouwen en ruimten moeten toegankelijk worden voor mensen met een handicap. De verplichting moet ingaan per 1 januari 2017. Daarover is in de Tweede Kamer nu overeenstemming bereikt.

Het compromis dat de politieke partijen in de Kamer hebben bereikt, komt erop neer dat bedrijven eenvoudige aanpassingen moeten doen zodat gehandicapten overal toegang hebben, maar dat wel duidelijker wordt vastgelegd dan eerder de bedoeling was wat dat in de praktijk voor de betrokken instellingen betekent.

PvdA-Kamerlid Van Dijk, de initiatiefnemer van het in de wet vastleggen van de toegankelijkheid, spreekt van een historische dag voor mensen met een beperking. “Toegankelijkheid wordt de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering.” Overigens moet na de Tweede ook de Eerste Kamer nog met de nieuwe wet akkoord gaan.

Reageer op dit artikel