nieuws

Testfabriek voor 
recyclen piepschuim

bouwbreed

Testfabriek voor 
recyclen piepschuim

De Nederlandse bedrijven ICL-IP en Synbra Technology zijn initiatief­nemers van een recycling­fabriek voor broomhoudend EPS-afval. Deze fabriek moet de opmaat vormen voor een keten waarin jaarlijks duizenden tonnen piepschuim worden gerecycled met terugwinning van broom.

Consortium wil demonstratiemodel bouwen in Terneuzen

EPS wordt in de bouw al jaren als isolatiemateriaal gebruikt. In Europees verband zo’n 1,3 miljoen ton. Dit isolatietiemateriaal zit tussen de dertig en vijftig jaar in een gebouw om daarna de afvalhoop op te gaan.

EPS uit bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal is gemakkelijk te recyclen, maar EPS uit de bouw vormt een uitzondering. Bouw-EPS bevat namelijk HBCD, een broomhoudende vlamvertrager. Door aangescherpt beleid is HBCD vanaf 2018 verboden. Gelukkig is er nu een goed alternatief dat luistert naar de naam FR-122P.

Deze gebromeerde butylrubber is niet schadelijk voor gezondheid en milieu. Daarnaast is de rubber eenvoudig te recyclen en te hergebruiken. Maar voorlopig komen er de komende jaren uit gebouwen nog vele tonnen ‘fout’ EPS vrij. In Europa levert dat in 2020 naar verwachting een half miljoen ton EPS-afval op.

CreaSolve-procedé

ICL-IP wil samen met Synbra Technology en de Oostenrijkse bedrijven EPS Sunpor en EUMEPS een fabriek in Terneuzen bouwen om EPS te recyclen volgens het CreaSolve-procedé. Hierbij wordt EPS vermengd met organische oplosmiddelen. Verontreinigingen en HBCD lossen niet op. Deze worden uit de oplossing gefiltreerd. Wat overblijft is schone polystyreen, die je probleemloos kunt hergebruiken. Met het zuivere broom kan milieuvriendelijk EPS worden geproduceerd.

Het consortium is zich bewust dat er meer nodig is dan technologie of een demonstratiefabriek. Er moet een hele keten worden opgebouwd van inzameling, verwerking en transport. Daarbij is de medewerking van de overheden voor wetgeving en ver­gunning­verlening essentieel. Zowel het ministerie van Infrastructuur en Milieu als de provincie Zeeland denkt actief mee.

De te bouwen fabriek is een demonstratiemodel met als doel meerdere klonen te realiseren in Europa. Hiermee kunnen te lange aanvoerroutes van EPS-afval worden voorkomen. Zo blijft de logistiek beheersbaar en betaalbaar. De kosten van de demonstratiefabriek worden geschat op 5 miljoen euro, waarvan 30 procent moet worden gesubsidieerd. Het resterende bedrag komt van deelnemende bedrijven en investeerders. In 2018 moeten de eerste tonnen EPS worden verwerkt.

Reageer op dit artikel