nieuws

Steun voor vergoeding NOM-woning

bouwbreed

Steun voor vergoeding NOM-woning

De financiering van Nul-op-de-meterwoningen wordt eenvoudiger. Een vergoeding van huurders voor de investering in de woningen vindt alom bijval van de Tweede Kamer.

Minister Blok is blij met de naar het zich laat aanzien unanieme steun die het wetsontwerp krijgt waarin de energieprestatievergoeding wordt geregeld. Een drievoudige win-winsituatie is het volgens hem. Het levert innovatie op zoals nu al blijkt bij de NOM-woningen, de bouw heeft er werk aan en het draagt bij aan de klimaatdoelen. En dit nog zonder rekening te houden met het feit dat de huurder een betere woning krijgt.

Impasse

Het wetsontwerp doorbreekt de impasse die dreigde te ontstaan bij investeringen in energiebesparing. De rekening daarvan ligt bij de verhuurder, terwijl de huurder het profijt heeft van een lagere energienota. In de wet wordt nu geregeld dat de verhuurder een energieprestatievergoeiding kan vragen als 70 procent van de huurders daarmee instemt.

De Kamer had nog wel enkele wensen. Zo wil een aantal partijen nu al duidelijkheid over de salderingsregeling. Nu kan het zomaar zijn dat die na 2020 niet meer wordt voortgezet. Dat zou dan een klap zijn voor de financierbaarheid van duurzame energieopwekking.

Labelsprongen

Ook pleit de Kamer ervoor de energieprestatievergoeding toe te passen bij maatregelen die geen nul-op-de-meter opleveren maar wel een aantal labelstappen. Blok is daarvan geen voorstander, omdat de regels al ingewikkeld genoeg zijn. Maar hij is wel bereid het nader te onderzoeken.

Dat geldt ook voor een andere wens van de Kamer, de wet ook toe te passen voor collectieve opwekking. Nog dit jaar zal hij laten weten wat hij ermee doet. De Kamer neemt daarmee voor nu genoegen, omdat de wet in hun ogen moet doorgaan. “We moeten geld niet verstoken, maar investeren”, zoals CU-Kamerlid Carola Schouten zei.

Reageer op dit artikel