nieuws

Stel invoering digitaal aanbesteden een jaar uit

bouwbreed Premium

Stel invoering digitaal aanbesteden een jaar uit

Het lijkt de dag van gisteren dat ik het nieuwe jaar 2015 inluidde, maar inmiddels is het alweer 2016. Ik realiseer mij dat de tijd vliegt. Voor we het weten zijn we in 2017 beland. Ik durf nu al te voorspellen wat dat jaar gaat brengen.

Vanaf medio 2017 wordt het verplicht om digitaal aan te besteden. Bekijk ik het van de positieve kant, dan zie ik admini­stratieve lastenvermindering door eenduidige, makkelijk toegankelijke digitale aanbestedingsprocedures. Helaas zie ik in mijn glazen bol dat de werkelijkheid een stuk weerbarstiger is.

Digitaal inschrijven betekent voor veel bedrijven het invoeren van een andere werkwijze. Dat kost tijd. Er zijn bovendien kosten mee gemoeid. Ook ontbreekt er nog uniformiteit in de digitale procedures. De inschrijver draagt meestal het risico als dingen misgaan.

De praktijk laat zien dat het regelmatig fout gaat. Heeft een bedrijf alle documenten ingevuld, dan worden die verkeerd geüpload; er treedt een foutmelding op of er wordt een verificatiecode op een ander telefoonnummer ontvangen. En dan hebben we het nog niet eens over storingen op TenderNed.

Met krappe inschrijftermijnen treden dit soort tegenslagen altijd vijf voor twaalf op. En dat nekt de inschrijver. Zijn digitale inschrijving is te laat binnen, al het werk voor niets. Een goede voorbereiding is vanzelfsprekend het halve werk en kan veel problemen voorkomen. Dat klopt, maar aanbesteden blijft mensenwerk en aanpassen aan nieuwe werkmethoden gaat niet zonder slag of stoot.

Ik schets hier geen doemscenario, want uiteindelijk leidt digitaal aanbesteden tot lagere administratieve lasten en daar zijn alle markt­partijen blij mee. Het zou wel mooi zijn als we de overgang naar digitaal aanbesteden zo inrichten, dat er op weg daar naartoe zo min mogelijk ongelukken gebeuren. Dat kan door zowel aanbestedende diensten als aanbiedende partijen voldoende tijd te geven zich voor te bereiden en ervaring op te doen. SMI pleit er daarom voor om de datum waarop de sector verplicht digitaal moet aanbesteden uit te stellen tot oktober 2018. Zorgvuldige invoering is écht belangrijker dan snelheid.

Reageer op dit artikel