nieuws

Snijden in kosten voornaamste oorzaak omzetstijging bouw

bouwbreed

Snijden in kosten voornaamste oorzaak omzetstijging bouw

Een meerderheid van de Nederlandse bouwbedrijven in het midden- en kleinbedrijf denkt het boekjaar 2015 af te sluiten met een omzetstijging. Belangrijkste reden voor de toegenomen omzet: veel bedrijven hebben vorig jaar flink in de kosten gesneden.

Dat zijn de belangrijkste conclusies voor de bouw uit de MKB Marktmonitor, een jaarlijks onderzoek dat Tech­nicum en Unique samen Motivaction uitvoeren onder meer dan 2.000 bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Het onderzoek richt zich op de ontwikkelingen in omzet, personeel en duurzame inzetbaarheid.

Nederlandse bouwbedrijven zien de omzetontwikkelingen voor 2015 zonnig in. Meer dan de helft van de bouwbedrijven (53 procent) verwacht het jaar met een omzetstijging af te sluiten. Maar liefst 17 procent spreekt zelfs over een groei van meer dan 10 procent.

De verwachte groei in omzet wordt volgens 42 procent van bouwend Nederland gehaald uit kostenreductie. Een tweede oorzaak van de omzetstijging is een structurele verandering in bedrijfsprocessen. Naast kostenbesparingen en reorganisaties leidde volgens 35 procent van de bouwers organische groei in de vorm van het aanboren van nieuwe markten tot omzetgroei.

“De bouwondernemingen in het midden- en kleinbedrijf zien weer toekomstperspectief”, concludeert Adriaan Belonje, directeur van Technicum. “Bouwbedrijven zijn conjunctuurgevoelige ondernemingen en de verwachtingen uit deze sector zijn positief te noemen. Wanneer 53 procent van hen aangeeft over 2015 een omzetgroei te realiseren, kunnen we niet alleen spreken van een opleving van de gehele bouwsector, maar ook van de Nederlandse economie. Ik hoop dat deze ontwikkelingen ook in 2016 doorzetten.”

Geschikt personeel vinden blijft een uitdaging in het midden- en kleinbedrijf. Bijna 40 procent van de vacatures stond in 2015 twee tot vijf weken open, een net zo groot percentage zelfs langer dan vijf weken. Bouwers geven aan dat het moeilijk is om personeel te vinden met de juiste vakkennis, terwijl dat wel de belangrijkste vereiste is. Werkervaring en een goede match met de bedrijfscultuur komen in de bouw op een tweede en derde plaats.

Nieuwe medewerkers worden voornamelijk gevonden via het persoonlijke netwerk of dat van een collega (63 procent), of via een intermediair of uitzendbureau (60 procent).

Reageer op dit artikel