nieuws

Pessimisme over omgevingsvisies

bouwbreed Premium

Pessimisme over omgevingsvisies

De samenstellers van omgevingsvisies zijn pessimistisch over de mogelijkheden om op lange termijn veranderingen in de ruimtelijke ordening tot stand te brengen.

Dat blijkt uit de Eindrapportage pilots omgevingsvisie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wat het samenstellen van de visies bemoeilijkt, is onder meer dat het nog niet duidelijk is hoe actuele zaken zoals krimp en energietransitie zich op langere termijn ontwikkelen. Daar komt bij dat lokale en regionale aandachtspunten bij burgers meer aandacht trekken dan zaken die op lange termijn spelen. “Er ligt een opgave om de uitdagingen op lange termijn te agenderen en te vertalen naar consequenties voor de korte termijn”, licht het ministerie toe.

Omgevingsvisies vloeien voort uit de Omgevingswet. Ze zijn gericht op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving op lange termijn.

Reageer op dit artikel