nieuws

‘Grootste obstakel is voorfinanciering’

bouwbreed Premium

‘Grootste obstakel is voorfinanciering’

“Architecten pakken steeds vaker de rol van hoofdaannemer”, was vorige week in deze krant te lezen. Uit de reacties op het artikel blijkt dat de praktijk toch nog weerbarstig is. Opdrachtgevers zijn soms huiverig, financiële slagkracht is een probleem en resultaten uit het verleden zijn dun gezaaid.

Uit een onderzoek van architect Harm Korfker en de BNA bleek vorige week dat een kwart van de architectenbureaus goed bekend is met de rol van ‘bouwend architect’. Bij opdrachtgevers bestaat minder kennis over deze rol. BNA-directeur Fred Schoorl zei in Cobouw: “Hoe meer architectenbureaus deze dienst aanbieden aan opdrachtgevers, hoe sneller dit wordt geaccepteerd in de bouwsector, is mijn verwachting.”

Weerbarstiger

Maar de praktijk blijkt weerbar­stiger. Zo blijkt het Amsterdamse architectenbureau Paul de Ruiter – toch een bureau dat in veel Design & Build-projecten participeert en veel ervaring heeft met innovatieve aanbestedingen – nauwelijks op projecten in te schrijven als bouwmeester of lead architect.

Grootste obstakel is toch het geld

Naud Paes, architect bij Paul de Ruiter: “Grootste obstakel is toch het geld. Wij zijn als bureau niet bij machte grote projecten voor te financieren of risicodragend te participeren. Dat zal bij veel architecten spelen. Dat betekent dat je van te voren een financiële partij moet inschakelen. Wij hebben dat nog nooit gedaan.”

Kennis gaat verloren

Jaco Mooijaart van het Sliedrechtse ingenieurs- en adviesbureau IV-bouw merkt hetzelfde op. “Wij zouden als adviseur ook graag de leidende rol nemen bij utiliteitsprojecten. Maar architecten en aannemers blijken in de utiliteitsbouw huiverig om met ons op te trekken. Ook zien we vaak dat door ons ingebrachte kennis in de ontwerpfase tijdens de bestekfase al weer verloren gaat. Soms omdat de kennis bij installatiebedrijven soms onder de maat is.”

Een architectenbureau dat het wel voor elkaar krijgt is Rothuizen Architecten. Het bureau ontwikkelde de BouwmeesterPRO-methode. Architect en partner bij Rothuizen Pierre Maas: “Met deze methode nemen we de verantwoordelijkheid vanaf schetsontwerp tot en met de oplevering van het gebouw. Dit betekent dat er niet met een hoofdaannemer wordt gebouwd, maar dat wij het project realiseren. Toeleveranciers van de gebouwdelen staan dan rechtstreeks bij ons onder contract.”

Serieus alternatief

Maas zou het Bouwmeester-model willen ontwikkelen tot een serieus alternatief voor de traditionele aanbesteding, dat door verschillende bureaus kan worden gebruikt.

Wat het voor ingenieursbureaus en architecten verder moeilijk maakt om de rol van hoofdaannemer op zich te nemen is de voorwaarde in veel aanbestedingen dat er in het verleden projecten van vergelijkbare omvang moeten zijn gerealiseerd.

Mooijaart: “Aan die eis voldoen we natuurlijk nooit, terwijl het ons echt niet aan kennis ontbreekt.”

Kwestie van duidelijke afspraken en goed organiseren

 Paes is er overigens van overtuigd dat veel van zijn collega-architecten prima op de stoel van een aannemer kunnen gaan zitten. “Bij veel projecten is het immers een kwestie van duidelijke afspraken maken en goed organiseren. Als je de juiste partners hebt dan maakt het niet veel uit wie er als hoofdaannemer optreedt.”

Mooijaart is het daarmee eens. “Als integraal adviseur met een forse totaalomzet zouden wij samen met architecten prima projecten in totaliteit risicodragend aan kunnen en willen nemen. Geïnteresseerde architecten zijn van harte uitgenodigd.”

Reageer op dit artikel