nieuws

Dijkenprogramma gaat nu echt geld uitgeven

bouwbreed Premium

Dijkenprogramma gaat nu echt geld uitgeven
Cees van der Wal

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) stelt vandaag dertien extra dijkversterkingsprojecten voor aan de Nederlandse waterschappen. Verhoging van de prioriteit ervan gebeurt met het oog op nieuwe waterveiligheidsnormen die eraan komen.

De zestig kilometer extra dijkversterkingen komt boven op de 731 kilometer aan dijken die op basis van de bestaande normeringen al waren afgekeurd. Als de Tweede Kamer in september met de nieuwe normen instemt, worden deze dertien locaties waarschijnlijk afgekeurd. “Daar anticiperen wij nu op”, zegt Erik Kraaij, HWBP-directeur Programmeren en Samenwerken. “Op basis van de voorlopige nieuwe normen hebben we vastgesteld dat deze projecten in prioriteit gaan stijgen. Die willen we dus zo snel mogelijk inpassen in het programma.” Dat maakt het ook mogelijk projecten te koppelen, waardoor ze efficiënter en goedkoper zijn uit te voeren.

Economische waarde

De meeste extra locaties liggen in het rivierengebied, vooral langs de Waal. In dit gebied is niet alleen meer waterdreiging door klimaatverandering. Het heeft vooral te maken met een andere beoordelingssystematiek. De nieuwe normen gaan uit van de overstromingskans per jaar en per dijktraject en bekijken hoeveel mensen en de economische waarde een dijk beschermt. Vooral langs de Grebbedijk bevinden zich veel bedrijven en woningen, dus loont het deze met prioriteit aan te pakken. Volgens Kraaij is toevoeging mogelijk zonder dat andere projecten de ijskast in moeten. Het geld is er al. Volgens de nieuwe systematiek dragen de 22 waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu tot 2028 jaarlijks elk 181 miljoen euro bij aan het programma.

Slimmer werken

Daardoor is tot 2028 ruim 4,5 miljard euro beschikbaar. Bij gebruik van traditionele technieken is dat onvoldoende. Daarom wordt tegelijkertijd geïnvesteerd in innovaties die tot slimmer en efficiënter werken kunnen leiden.

Dit jaar komen de eerste zeer grote HWBP-contracten op de markt. De afgelopen jaren is veel voorbereid en is een aantal kleinere werken begonnen, maar de verwachting is dat dit jaar 150 tot 200 miljoen euro wordt uitgegeven aan het HWBP. “We maken ons eerder zorgen over de beschikbare capaciteit dan over het geld”, zegt Kraaij.

Deltaprogramma

Het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het Deltaprogramma en wordt uitgevoerd door de waterschappen en Rijkswaterstaat. Het voorziet in de aanpak van 731 kilometer primaire waterkeringen en 238 waterkerende kunstwerken, zoals sluizen en gemalen. Dat is bijna 20 procent van alle primaire dijken en 80 procent van alle waterbouwkundige kunstwerken. De grootschalige aanpak moet Nederland de komende vijftig tot honderd jaar preventief beschermen tegen overstromingen.

De meest urgente projecten worden in de periode 2017-2022 aangepakt. Aangezien alle Nederlandse waterschappen meebetalen, beslissen zij mee over de prioritering. De consultatieronde erover die vandaag start, moet half maart afgerond zijn.

Reageer op dit artikel