nieuws

Bouwsector moet in beeld komen

bouwbreed

Bouwsector moet in beeld komen

Dankzij de nieuwe kwalificatiestructuur, kan in het vakonderwijs snel worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk, zo schetsen de SBB’ers Vincent van Baaijen en Monique Storck.

Ze bestrijden tegelijkertijd met klem een beeld, zoals dat weleens wordt geschetst – en dat inderdaad van alle tijden blijkt te zijn – van scholen als van de praktijk buiten losgezongen organisaties. Docenten zouden in die beeldvorming slecht op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen.

“Docenten leven niet geïsoleerd. Ze werken om te beginnen samen binnen een organisatie. En ze hebben leerlingen die een groot deel van de tijd bij leerbedrijven doorbrengen. Ondenkbaar, lijkt het ons, dat ze de praktijk bij de bedrijven onvoldoende zouden kennen. Het wel zou goed zijn als docenten in de toekomst nog wat vaker de gelegenheid krijgen ook zelf stage te lopen bij bedrijven. Om nog meer voeling te krijgen met de praktijk.”

Integratie

Voor de contacten met scholen en bedrijven heeft SBB een opzet gekozen die moet bijdragen aan een verdere integratie van onderwijs en beroepspraktijk. In plaats van aparte adviseurs voor scholen en leerbedrijven krijgen de ROC’s wat de bouwopleidingen aangaat voortaan standaard met dezelfde adviseur te maken als de praktijkopleiders. Voor de bouw vormen die net als bij Fundeon de buitendienst. Deze bestaat uit zo’n twintig mensen. “Die zien dus beide kanten. Ze zullen bedrijven en onderwijs stimuleren om elkaar goed te leren kennen.”
Alle mensen van de buitendienst van Fundeon konden overkomen naar SBB. “Daarmee zijn we blij. Het was een grote zorg in de bedrijfstak dat door de organisatorische veranderingen veel kennis verloren zou gaan. We kunnen gelukkig laten zien dat dit niet is gebeurd.”

Werving

Een uitdaging waarvoor de bouwsector nu verder nog staat, is hoe de werving van leerlingen in het vat te gieten. Voor SBB behoort die werving in elk geval niet tot het takenpakket. Als bedrijfstaktaak is hij bij Fundeon jaren geleden ook al geschrapt.
Indirect kan SBB wel invloed hebben op de instroom, schetsen Van Baaijen en Storck. “We ontwikkelen een – digitaal – product dat het mbo zo goed mogelijk in beeld brengt. Dat noemen we Studie in Cijfers. Jongeren in het vmbo moeten van elke vervolgopleiding kunnen zien hoe het staat met de kansen op werk, tot op het niveau van de regio. Ook kunnen ze zien hoe studenten de opleidingen beoordelen. “Vergelijkbaar dus met de studiebijsluiter, zoals we die kennen voor het hbo.”

Studie in Cijfers helpt, is de bedoeling, jongeren bij het maken van een verstandige studiekeuze. Het techniekonderwijs in het algemeen kan daarvan zeker profiteren, denken de SBB’ers

Reageer op dit artikel