nieuws

Bestemmingsplan verdwijnt: wat nu?

bouwbreed

Bestemmingsplan verdwijnt: wat nu?

Het bestemmingsplan als ordenend principe verdwijnt vanaf 2018. Daarvoor in de plaats komt de Omgevingswet. Bouwers, adviseurs en andere marktpartijen mogen vanaf 18 januari meedenken over de invulling.

Bang dat oude plannen als de A3 of villa’s langs het Naardermeer uit diepe bureaulades worden gevist, is de organisatie niet. “Het is de bedoeling dat investeerders, maar ook milieuorganisaties en ontwikkelaars met overheden in gesprek gaan om zo’n wet te vertalen naar werkbare plannen”, licht omgevingsmanager Joost van Halem van Rijkswaterstaat toe. Nog deze maand gaan meer dan 150 partijen met elkaar in overleg, waaronder Bouwend Nederland, Boskalis, Antea Groep, TNO en havenbedrijf Rotterdam.

“Wij kunnen als overheid wel weer alles voorkoken, maar het is juist de bedoeling om vanuit de leefomgeving te werken om de best haalbare plannen te kunnen maken. Daar zit de meerwaarde boven het bestaande systeem.”

De wet ligt nog in de Eerste Kamer, maar vooruitlopend op de invoering experimenteren zes overheden met concrete plannen:

Lopende experimenten

1. Omgevingsplan Ommen

Ommen ontwikkelde als een van de eerste gemeenten een gemeentelijk omgevingsplan. Door met één plan voor haar hele grondgebied te werken, loopt de gemeente vooruit op de Omgevingswet. Samen met inwoners, agrariërs, ondernemers, belangengroepen en partners is het Gemeentelijk Omgevingsplan (GOP) tot stand gekomen en kan iedereen snel zien hoe de omgeving zich mag ontwikkelen. Als voordeel wordt ervaren: minder administratieve en bestuurlijke lasten, meer eenheid en duidelijkheid en invloed van inwoners en andere partijen.

2. Bewoners ontwikkelen Almere Oosterwold

Ten oosten van Almere ligt het open agrarisch polderlandschap Oosterwold. De gemeente Almere laat de toekomstige bewoners gaandeweg zelf bepalen hoe het gebied eruit komt te zien in de verwachting dat zo een uniek groen woon- en werkgebied ontstaat.

Een stuk grond (kavel) kan alleen of samen met anderen tot ontwikkeling komen tot woonwijk, school of tuinbedrijf. Ook is er invloed mogelijk op de openbare ruimte, zoals wegen, fietspaden en groen. De overheid stelt zich terughoudend op en stelt alleen enkele basisregels en kennis beschikbaar. Het is daarom nog niet bekend hoe de wijk er over tien of vijftig jaar uitziet.

3. Duurzame woonwijk Meppel

De gemeente Meppel bouwt de komende jaren aan de woonwijk Nieuwveense Landen. Energiesystemen die minder CO2 uitstoten en nieuwe energie opwekken, maken het een duurzame wijk. De bewoners van de woonwijk Nieuwveense Landen zijn milieuvriendelijk bezig en hebben ook financieel voordeel. Zo haalt bijvoorbeeld het energiebedrijf de warmte en kou uit de grond om de woningen te verwarmen of te koelen. Bij een hoge opbrengst van zonnepanelen kunnen woningen energie leveren. Dan kan de buurman die energie bijvoorbeeld gebruiken om zijn elektrische auto op te laden. Alle woningen in de wijk gaan uiteindelijk energie leveren.

4. Buren voegt ruimtelijke plannen samen

De gemeente Buren werkt al volgens de doelen van de Omgevingswet en bundelt jaarlijks alle ruimtelijke plannen tot een (veeg)plan en wil uitkomen op in totaal twee plannen met één actueel bestemmingsplan voor alle dorpen en één voor het buitengebied. Het voordeel is dat overal dezelfde regeling geldt. Dit geeft burgers en ondernemers meer duidelijkheid en zekerheid. De werkwijze heeft als voordeel: betere dienstverlening van de gemeente, aanvraagkosten zijn 30 procent lager, lagere kosten voor de gemeente en efficiënte werkwijze.

5. Investeren in toekomst Eiland van Schalkwijk

Het Eiland van Schalkwijk is een open en groen gebied met culturele waarde (forten Hollandse Waterlinie). De gemeente Houten nodigt bewoners en ondernemers uit om met plannen te komen voor de ontwikkeling van dit landelijke gebied. Deze nieuwe aanpak heet uitnodigingsplanologie. In Houten heeft het al meer dan dertig ideeën opgeleverd. Bijvoorbeeld de stuw van Hagestein opnieuw inzetten om duurzame energie op te wekken.

De gemeente Houten, provincie Utrecht en het waterschap beoordelen uiteindelijk samen of de plannen voldoen aan de structuurvisie.

6. Nieuwe regels waterschappen

De waterschappen hebben hun modelregels vernieuwd en geüniformeerd. Sommige regels zijn geschrapt, andere samengevoegd of aangepast. Hierdoor kunnen burgers en instanties eenvoudiger een vergunning aanvragen. Achterliggende gedachte is dat mensen sneller zien of zij een vergunning nodig hebben en onder welke voorwaarden. Normaal gesproken geldt een vergunningplicht. Maar omdat er meer algemene regels zijn, geldt er vaker een vrijstelling. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor bepaalde kleine bouwwerken op waterkeringen. De waterschappen gaan door de modelregels meer op dezelfde manier werken. Dit is efficiënter en bovendien duidelijker voor burgers en alle waterleidingbedrijven, energiebedrijven, kabelbedrijven en agrariërs die met de waterschappen te maken hebben.

Reageer op dit artikel