nieuws

Arbeidsrelatie

bouwbreed Premium

Arbeidsrelatie
Suzanne van de Kerk

Het einde van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) lijkt nu echt nabij. Als de Eerste Kamer akkoord gaat met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (BDA) dan is de nieuwe systematiek om te bekijken of de opdrachtgever niet per ongeluk de rol van (fictief) werkgever op zich heeft geladen bij het inhuren van een zelfstandige, per 1 april een feit.

Het is probleem is al heel oud. Een opdrachtgever huurt een zzp’er in, bij controle wordt geconstateerd dat sprake is van verkapt werknemerschap, waardoor loonheffing moet plaatsvinden. Was het niet de Belastingdienst dan was het wel de toenmalige Arbeidsinspectie die kon zeggen dat de Belastingdienst weliswaar stelt dat sprake is van een ondernemende zzp’er, maar die daar vervolgens geen boodschap aan had. En ook de bedrijfsvereniging kon er destijd geheel anders over denken.

Tot opluchting van ondernemend Nederland is het na jaren klagen gelukt de VAR-verklaring te krijgen die voor alle diensten op dezelfde manier kan worden toegepast. Het gaf de broodnodige zekerheid.

Op zich is het begrijpelijk dat het VAR-systeem op de helling gaat. Als een systeem inderdaad niet controleerbaar en dus niet handhaafbaar is, dan moet er iets gebeuren. Maar of de BDA nu het ei van Columbus is, blijft na de brief van staatssecretaris Wiebes aan de Eerste Kamer de vraag. Je kunt nog zulke fraaie modelcontracten op de website van de Belastingdienst zetten, de vraag blijft hoe in de praktijk onderdelen worden uitgelegd. Neem bijvoorbeeld het vereiste dat een opdrachtnemer zijn eigen gereedschap moet gebruiken. Dat zal, zo zegt Wiebes, niet rigide worden gehanteerd, Volgend jaar ook niet? En hoe ver gaat dat? Als de opdrachtnemer wegens een kapotte eigen auto van de opdrachtgever een auto leent, hoe werkt het dan?

Als de staatssecretaris denkt met deze wet de juridisering te verminderen, dan heeft hij het op dit soort punten mis. Dan zal de rechter uitleg moeten geven. De Eerste Kamer kan niet kritisch genoeg zijn.

Reageer op dit artikel