nieuws

Apk moet woningen veilig maken

bouwbreed Premium

Apk moet woningen veilig maken

Uneto-VNI pleit andermaal voor een apk-keuring voor woningen. Aanleiding zijn de resultaten van een pilot in Utrecht, waarbij de installaties van 160 woningen zijn gekeurd.

Volgens de brancheorganisatie liegen de uitkomsten van het samen met de gemeente Utrecht uitgevoerde onderzoek er niet om: bijna 60 procent van de geïnspecteerde, vooroorlogse woningen vertoont gebreken aan een of meerdere installaties.

De meeste werden geconstateerd in de elektrische installaties: niet goed werkende aardlekschakelaars, te veel belasting per groep en onjuiste bedradingen.

Niet veilig

Maar ook gasinstallaties bleken lang niet altijd veilig. In bijna 20 procent van de gecontroleerde huizen waren de leidingen verroest. Bovendien voldeed 30 procent van de cv-ketels niet aan de geldende keuringseisen. In 5 procent van de woningen werd een te hoge waarde van koolstofmonoxide in de verbrandingsgassen gemeten.

Slecht onderhoud, onjuist gebruik en fouten bij de installatie zijn volgens de onderzoekers de belangrijkste veroorzakers van de gebreken.

Bewustzijn

Uneto-VNI trekt uit de resultaten de conclusie dat een periodieke, vierjaarlijkse apk-keuring voor woninginstallaties “wenselijk” is. “Uiteraard is dat primair een verantwoordelijkheid van de eigenaar, maar het bewustzijn bij de eigenaar over de risico’s die hij – of een eventuele huurder – loopt, blijkt in de praktijk zeer beperkt.”

De brancheorganisatie heeft daarbij in de gemeente Utrecht een medestander gevonden. Beide zeggen zich zorgen te maken over de veiligheid van bewoners. In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer schrijven wethouder Paulus Jansen en Uneto-VNI-voorzitter Titia Siertsema: “Wij constateren dat de staat van veel installaties een groot risico vormt voor de bewoners en hun omgeving. Als dit in Utrecht problemen oplevert, dan geldt dit ook voor andere steden.”

Te weinig garantie

Zij pleiten ervoor om de conclusie van de Utrechtse apk-pilot te betrekken bij de parlementaire behandeling van het rapport ‘Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In dat stuk wordt geconcludeerd dat verschillende kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen te weinig garantie bieden voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud.

Uneto-VNI heeft vaker gepleit voor de invoering van een verplichte apk-keuring voor woningen. Utrecht is voorstander van een apk-keuring, maar ziet geen mogelijkheden om die gratis aan te bieden. Wel bekijkt de gemeente de mogelijkheden om bij inspecties van risicopanden standaard een periodieke keuring van de woninginstallaties uit te voeren.

Reageer op dit artikel