nieuws

Nieuwbouw stagneert door tekort aan plannen

bouwbreed

Nieuwbouw stagneert door tekort aan plannen

De nieuwbouw van woningen dreigt te stagneren doordat het maken van plannen de afgelopen jaren op een laag pitje heeft gestaan. Cees van Bemmel, directievoorzitter van Van Wijnen, pleit daarom voor een “Deltaplan” voor de woningbouw.

Hij dringt eropaan zo snel mogelijk de achterstand in de planvorming weg te werken. De nieuwbouwproductie kan dan verder groeien. Bezorgd las hij kort geleden dat de nieuwbouwverkoop in uitgerekend het zo gewilde Amsterdam aan het teruglopen is. Ook beleggers vangen vaker bot. Niet de vraag maar het aanbod is het probleem, weet hij.

“We hebben locaties nodig waar we liefst vandaag kunnen beginnen. Er is een grote jacht naar woningen gaande van Nederlandse en wellicht meer nog van buitenlandse beleggers. Die hebben een probleem: het geld klotst bij wijze van spreken over de rand en daarom willen ze snel projecten verwerven en niet pas over drie of vier jaar.

De vraag naar woningen van zowel beleggers als particuliere kooplustigen is de afgelopen tijd flink gegroeid. In die vraag valt tegelijk steeds moeilijker te voorzien doordat de planvorming is achtergebleven.

“Amsterdam heeft flinke woningbouwambities. Zeker. Maar veel mogelijkheden die de markt biedt, kunnen niet worden benut, omdat er weinig locaties beschikbaar zijn waar de bouw direct kan beginnen.”

Een flinke hoeveelheid grond is wel aangewezen voor toekomstige woningbouw, maar zowel procedureel als praktisch moet daar vaak nog veel gebeuren voordat er daadwerkelijk kan worden gebouwd.

Afgestoft

In de crisisjaren, vanaf 2008, blijken weinig nieuwe woningbouwplannen uitgewerkt. Wat nog werd en wordt gebouwd, zijn vaak al behoorlijk oude plannen. “Ze werden afgestoft, aangepast aan de veranderde omstandigheden of op een andere manier gefinancierd, om alsnog te kunnen worden gerealiseerd.”

Van Bemmel ziet overheden over veel gronden beschikken waarvan ze graag af willen. Een goede reden, houdt hij ze voor, om aan de slag te gaan met het gereedmaken van plannen die voldoen aan de hedendaagse marktwensen. De behoefte aan zulke locaties is zo groot dat het bedrijf gretig in alle regio’s met perspectief actief jaagt op bruikbare bouwlocaties en -plannen. Verder is geadverteerd in bladen die veel door bestuurders worden gelezen, met oproepen om plannen met uitvoeringsperspectief bij het bedrijf te melden.

Lees verder: Interview met Cees van Bemmel en Kees Wielaart

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels