nieuws

Samenwerking Flevoland bij transformatie rijksgebouwen

bouwbreed

Samenwerking Flevoland bij transformatie rijksgebouwen

Het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad maken gezamenlijk plannen voor de toekomst van kantoorgebieden en leegstaande rijksgebouwen.

De organisaties ontwikkelen op basis van het MIRT-onderzoek Rijksvastgoedstrategie Lelystad voorkeursscenario’s voor drie kantoorgebieden. Het gaat om HanzePark, Lelycentre en Kustzone met daarbij het gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Zo is het de bedoeling dat het HanzePark wordt ingericht als kantoorgebied of campus. In en rond Lelycentre moeten leegstaande panden worden gesloopt danwel een nieuwe bestemming krijgen. In het kustgebied willen de partners tijdelijke commerciële functies inrichten.

Ook de herbestemming van rijksgebouwen die zich in deze gebieden bevinden, worden opgenomen in de plannenmakerij. Onder meer is afgesproken dat de betrokken partijen elkaar zullen informeren over de mogelijke verkoop of ingebruikname van het vastgoed. In 2016 wordt een uitwerkingsagenda gepresenteerd, waarin de samenwerking tussen publieke en private partijen gestalte krijgt.

Gedeputeerde Jaap Lodders verwacht veel van die samenwerking. “Alleen dan kunnen we vraag en aanbod op de kantorenmarkt meer in balans brengen en een impuls geven aan de ruimtelijke kwaliteit van de gebieden”, zo laat hij weten.

Wethouder Jop Fackeldey van Lelystad verwacht dat door het verkleinen van de rijksoverheid 23.000 vierkante meter kantoorruimte vrijkomt. Hij is tevreden dat door verschillende partijen wordt samengewerkt bij het invullen van de vrijgekomen ruimte. Het MIRT-onderzoek richtte zich op de positie van rijksvastgoed binnen de ruimtelijke ontwikkeling.

Reageer op dit artikel